Rozszerzyć zakaz palenia papierosów?

Komentarz zamieszczony w Archives of Internal Medicine poświęcono korzyściom, jakie odniesiono na poziomie populacyjnym w wyniku ograniczenia możliwości palenia w części miejsc publicznych. W rezultacie palenie ograniczają nie tylko osoby palące. Zmniejszeniu ulega również narażenie na dym tytoniowy palaczy biernych. W ogólnej poprawie wskaźników zdrowia ten drugi element jest równie ważny, co niedoceniany.

Towarzystwa naukowe potwierdzają, że bierne palenie zwiększa zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwór płuca, zwiększa ryzyko nagłego zgonu u niemowląt lub zwiększa skłonność rozwoju astmy u dzieci. W najnowszym badaniu Hurt i wsp. wykazano, że zakaz palenia w miejscu pracy, restauracjach, barach w Olmsted County w stanie Minnesota zmniejszył częstość zawałów mięśnia serca (o 33%), a także nagłych zgonów. Analiza i przegląd systematyczny badań z 2009 roku wskazuje, że ograniczenie palenia papierosów w miejscach publicznych zredukowało ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca o 17%.

Zdaniem autora w świetle powyższych danych należy rozważyć rozszerzenie obszarów wolnych od dymu tytoniowego, na miejsca gdzie jeszcze nie obowiązuje zakaz palenia papierosów: parki, plaże, obszary osiedli i budynków mieszkalnych, patia przy restauracjach, prywatne samochody, jeżeli jadą w nich dzieci, czy też kasyna. Rozszerzenie tych wskazań powinno zwiększyć korzyści na poziomie populacyjnym, jakie odniesie społeczeństwo poprzez ograniczenie biernego palenia. Ponadto jak wykazano, wprowadzenie zakazów palenia w miejscach publicznych sprzyja również ograniczeniu palenia w warunkach domowych, a nie, jak mogłoby się wydawać, jego kompensacyjnemu zwiększeniu. Rozszerzone regulacje prawne w zakresie palenia papierosów przełożą się również na rachunek ekonomiczny, jakie wystawiamy systemom ochrony zdrowia.

Opracowane na podstawie: Archives of Internal Medicine / 26 listopada 2013
Marek Kowrach

S.Kalkhoran i P.M. Ling. Extending the health benefits of clean indoor air policies, LINK: Arch Intern Med. 2012:172:1642

0 replies on “Rozszerzyć zakaz palenia papierosów?”