Udar Mózgu

Jak można ją rozpoznać?

Istnieje wiele postaci udaru mózgu. Mogą różnić się pod względem:
– sposobu występowania
– mechanizmu powstawania
– lokalizacji w obrębie mózgu

Co się dzieje w trakcie udaru mózgu?

Rodzaje udaru mózgu. W większości przypadków dochodzi do niedrożności tętnicy mózgowej – mamy wtedy do czynienia z atakiem niedokrwiennym. Jeśli niedokrwienie (niedotlenienie) przez pewien czas nie ustępuje, dochodzi do rozwoju zawału mózgu.

Przyczyny udaru mózgu

ATAKI NIEDOKRWIENNE I ZAWAŁY MÓZGU mogą mieć trzy zupełnie odmienne przyczyny: miażdżycę (powodującą zakrzepicę), niektóre choroby serca powodujące zatorowość (przede wszystkim migotanie przedsionków) oraz choroby małych tętnic mózgowych.

Umiejscowienie udaru w obrębie mózgu

Każdy obszar mózgu spełnia precyzyjnie określone funkcje. Oznacza to, że umiejscowienie i rozległość udaru decyduje o stopniu deficytu neurologicznego (obszar mózgu, który wskutek udaru przestaje funkcjonować, jest odpowiedzialny za zaburzenia ruchu, mowy, wzroku itp.).

Jak dochodzi do powstania udaru mózgu?

Incydent mózgowy może mieć charakter przejściowy. W tym przypadku prawie zawsze jest to incydent niedokrwienny określany mianem przejściowego (albo przemijającego) ataku niedokrwiennego.

Co się dzieje po udarze mózgu?

W CIĄGU PIERWSZYCH KILKU DNI zagrożenie dla ważnych narządów wewnętrznych jest znaczne. Istnieje ryzyko, że uszkodzenia wewnątrz mózgu mogą się nasilić. Istnieje też ryzyko powikłań.

Skutki udaru mózgu

Odległe (długofalowe) skutki udaru mózgu mogą być bardzo różne. Czasem skutki są niewielkie. Często jednak prowadzą one do dramatycznych osobistych i rodzinnych tragedii.

Udar mózgu a procesy starzenia się mózgu

Nieprawidłowy proces starzenia się mózgu, który lekarze określają mianem otępienia starczego (demencji), polega na całościowym ograniczeniu zdolności intelektualnych. Na wczesnych etapach proces starzenia się mózgu można zdiagnozować, wykazując osłabienie „funkcji kognitywnych” (funkcji poznawczych).

Leczenie udaru mózgu

Zawsze konieczna jest hospitalizacja, często na oddziale intensywnej terapii. Początkowe leczenie udaru mózgu polega przede wszystkim na zapobieganiu powikłaniom (patrz „Jak dochodzi do powstania udaru mózgu”).