Choroba wieńcowa

Jak można ją rozpoznać?

Dusznica bolesna (dławica bolesna) to najczęstszy przejaw choroby wieńcowej. Dusznica bolesna objawia się bólem odczuwanym w samym środku klatki piersiowej, za mostkiem (z reguły ból ten nie jest zlokalizowany z boku). Ból ten promieniuje do szyi lub żuchwy, bądź do ramienia i nadgarstka (pacjent ma wrażenie, że ma założone kajdanki), najczęściej po lewej stronie.

Co się dzieje, kiedy ma się chorobę wieńcową?

Do prawidłowego funkcjonowania serce potrzebuje energii i tlenu, które dostarczane są do serca z krwią dopływającą tętnicami wieńcowymi. Choroba wieńcowa rozwija się wtedy, gdy jedna lub więcej tętnic wieńcowych jest częściowo zwężona przez blaszki miażdżycowe. Dusznica bolesna może pojawiać się kiedy zwężenie tętnicy wieńcowej wyniesie ponad 50%.

Co należy robić w przypadku bólu wieńcowego?

Aby doszło do zniszczenia części mięśnia sercowego zaopatrywanego w krew przez daną tętnicę, musi upłynąć kilka godzin. Jeżeli w ciągu kilku minut bądź kilku pierwszych godzin uda się udrożnić tę tętnicę, rozmiar zawału będzie ograniczony. Każda godzina ma tu znaczenie!

Przyczyny choroby wieńcowej

Żadna z chorób układu krążenia nie ma pojedynczej przyczyny!

Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet choroba powstaje wskutek nagromadzenia się czynników ryzyka. Są to czynniki przyspieszające tworzenie się ognisk miażdżycowych. W przypadku chorób zakaźnych przyzwyczajeni jesteśmy do następującego rozumowania: jeden zarazek – jedna choroba! W przypadku chorób układu krążenia kilka czynników na raz może powodować pogarszanie się stanu tętnic.

Jakie badania należy wykonać w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej?

Aby ustalić, czy ból w klatce piersiowej spowodowany jest chorobą wieńcową, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań.