Czynniki ryzyka

Co to jest czynnik ryzyka chorób układu krążenia?

Jest to po prostu obecna u danego osobnika cecha, która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia u niego w przyszłości choroby serca lub naczyń (np, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca lub nagłej nagłej śmierci z przyczyn sercowych).

Czynniki ryzyka

Co to jest czynnik ryzyka chorób układu krążenia?

Jest to po prostu obecna u danego osobnika cecha, która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia u niego w przyszłości choroby serca lub naczyń.

Niemodyfikowalne czynniki ryzyka

Istnieje pewna grupa czynników ryzyka, z którymi nic nie da się zrobić:

  • Wiek: Z wiekiem zagrożenie rośnie. Kobiety od chwili osiągnięcia menopauzy narażone są na dużo większe ryzyko.
  • Wywiad rodzinny: Jeżeli u Twoich rodziców, dziadków lub rodzeństwa w stosunkowo młodym wieku (przed 55. rokiem życia w przypadku mężczyzn i przed 65. rokiem życia w przypadku kobiet) wystąpił incydent krążeniowy, prawdopodobieństwo, iż incydent ten wystąpi również u Ciebie jest większe.Czynniki ryzyka zostały zidentyfikowane w wyniku badań epidemiologicznych. Badania te analizowały różne elementy stylu życia (palenie, sport, dieta) oraz parametry związane ze stanem zdrowia (masa ciała, ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu) u bardzo dużej liczby osób w oparciu o ankiety i badania lekarskie. Losy badanych osób były następnie śledzone przez kilka lat. W wyniku owych badań epidemiologicznych zgromadzono bardzo szczegółowe informacje dotyczące wyróżników stylu życia i parametrów związanych ze stanem zdrowia u osób, u których wystąpiły później incydenty krążeniowe, oraz u osób, u których one nie wystąpiły. Możliwe było też dokonanie porównania pomiędzy losami osób palących i niepalących, otyłych i szczupłych, z wysokim i niskim ciśnieniem tętniczym lub poziomem cholesterolu itd.

Czynniki te można uwzględniać już na bardzo wczesnym etapie i modyfikować na tyle, na ile to możliwe – postępowanie takie określa się mianem profilaktyki chorób układu krążenia.

Niemodyfikowalne czynniki ryzyka

Istnieje pewna grupa czynników ryzyka, na które nie mamy wpływu.

Modyfikowalne czynniki ryzyka

Korygowanie modyfikowalnych czynników ryzyka znacznie zmniejsza częstość występowania incydentów krążeniowych.

Dwa z tych czynników możesz sam wyeliminować albo przynajmniej znacznie zredukować:

  • Palenie: Palenie znacznie zwiększa ryzyko (nie tylko incydentu sercowego, lecz również raka płuca, raka jamy ustnej i krtani, raka szyjki macicy, a także raka pęcherza moczowego).
  • Siedzący tryb życia: Osoby regularnie uprawiające ćwiczenia fizyczne, nawet umiarkowanie nasilone, na przykład spacery żwawym krokiem przynajmniej raz w tygodniu, żyją dłużej niż osoby prowadzące siedzący tryb życia.

Jeżeli chodzi o zmianę pozostałych modyfikowalnych czynników ryzyka, będziesz potrzebował w tym pomocy lekarza:

  • Nadciśnienie
  • Cukrzyca
  • Otyłość
  • Podwyższony poziom cholesterolu: Badania epidemiologiczne dobitnie wykazały szkodliwy wpływ cholesterolu. Ryzyko incydentów sercowych rośnie przy wzroście poziomu cholesterolu powyżej 1,8-2,0 g/l. U dorosłego mężczyzny, gdy poziom cholesterolu przekroczy o 10% wartości prawidłowe, ryzyko wystąpienia incydentu sercowego wzrasta o 30%. Czasem konieczne bywa wykonanie kompleksowego badania profilu lipidów, a nie tylko samego poziomu cholesterolu. Interpretacja wyników tego badania jest dość skomplikowana. Na wyniku podawane są cztery wartości reprezentujące cztery rodzaje tłuszczów w krwi: cholesterol LDL („zły” cholesterol), cholesterol HDL („dobry” cholesterol), cholesterol całkowity i triglicerydy. Jeżeli którykolwiek z tych czterech parametrów jest nieprawidłowy, lekarz musi odpowiednio dostosować leczenie i dietę, często z pomocą dietetyka.