Poznaj dławicę!

II EDYCJA

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Koordynator kampanii
„Poznaj swoją dławicę” w Polsce

Słowem wstępu…

Jednym z największych zagrożeń zdrowotnych Polaków jest choroba niedokrwienna serca. Liczbę Polaków z jej rozpoznaniem ocenia się na ponad 1,5 miliona. Choroba niedokrwienna serca może występować pod dwiema głównymi postaciami: zawału serca i dławicy piersiowej. Dławica pojawia się, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza ilość, jaką mięsień sercowy otrzymuje. Z jednej strony stanowi sygnał o poważnym zagrożeniu zdrowia i życia, a z drugiej strony dolegliwości dławicowe istotnie obniżają komfort życia.

Objawami dławicy piersiowej mogą być bóle w klatce piersiowej (o charakterze ucisku, pieczenia, ściskania), szczególnie występujące w czasie wysiłku fizycznego, a także uczucie ciężaru lub ciasnoty w klatce piersiowej. Dolegliwości mogą też przybrać formę duszności. Nierzadko powodowane są zdenerwowaniem. Częściej występują w okresach wzmożonego napięcia, spowodowanego np. sytuacją rodzinną lub zawodową.

W przypadku pojawienia się dolegliwości mogących być objawem choroby niedokrwiennej serca zawsze należy pilnie skonsultować się z lekarzem. Właściwe postępowanie, w tym diagnostyka i leczenie zabiegowe, odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz intensywna zmiana stylu życia pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca i zazwyczaj powodują ustąpienie dolegliwości.

Celem prowadzonej przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne kampanii „Poznaj swoją dławicę” (ang. „Angina Awareness Initiative”) jest rozpowszechnienie informacji na temat objawów oraz sposobów leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Nie mam wątpliwości: wiedza jest kluczem do sprawnej diagnostyki i skutecznego leczenia choroby. Zachęcam wszystkich do włączenia się w promocję dobrze udokumentowanych informacji o spowodowanych przez chorobę niedokrwienną serca zagrożeniach zdrowotnych i sposobach im przeciwdziałania.

 

Grupa Robocza ds. Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z duma informuje, że druga edycja Tygodnia Świadomości Dławicy odbędzie się w kwietniu 2020 roku.

Celem tej edycji Tygodnia Świadomości Dławicy będzie poprawa rozpoznawalności i leczenia dławicy oraz udoskonalenie opieki nad pacjentami z dławica na całym świecie. Pragniemy zachęcić jak najwięcej osób do tego, by nauczyły się języka swojego serca i potrafiły rozpoznać objawy dławicy, która może ujawniać się na wiele sposobów.

Dławica występuje bardzo często, ale przez ostatnie dekady zmieniła swoje oblicze. Obecnie większość pacjentów doświadcza atypowej postaci dławicy piersiowej, która trudniej wykryć, wiec często pozostaje niezdiagnozowana przez lekarzy i błędnie interpretowana przez pacjentów (5,6).

Z punktu widzenia ekonomii w ochronie zdrowia dławica piersiowa stanowi poważne obciążenie dla społeczeństwa i ma negatywny wpływ na jakość życia. To sprawia, ze konieczne jest podejmowanie ciągłych wysiłków, aby poprawić diagnostykę i leczenie dławicy (4).

Dzięki inicjatywie poświęconej podnoszeniu świadomości na temat dławicy pragniemy poszerzyć wiedzę o objawach choroby i jej czynnikach ryzyka – zarówno wśród pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia.

Inicjatywa ta jest wspierana przez Servier w formie grantu edukacyjnego.

To tylko kilka przykładów na to, jak dławica może objawiać się w codziennym życiu.

 

POBIERZ NASZE PORADNIKI

Nie pozwól, by dławica Cię ograniczała!

Moje życie z dławicą

Moje życie po PCI

 

Nie ignoruj wiadomości od swojego serca!

Przygotuj się na wizytę!

 

Materiał przygotowany przez profesora Guiseppe Rosana w imieniu Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

O czym powiedzieć lekarzowi?
O co zapytać lekarza?

Zajrzy do poradnika i rozwiej wszelkie wątpliwości :-)

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Dławica może dawać różne objawy

 

Dowiedz się, jak pacjenci zwykle opisują uczucie gniecenia, ucisku czy ciężaru w klatce piersiowej.

NAUCZ SIĘ JĘZYKA SWOJEGO SERCA

Zajrzy do poradnika i poznaj zdanie innych!

POBIERZ PUBLIKACJĘ

PARTNERZY AKCJI POZNAJ DŁAWICĘ!

Bibliografia:
1. Berliner D et al. J Thorac Dis 2018; 10(suppl 15): S1777–S1784.
2. Alexander KP et al. Interact J Med Res 2016; 5(2): e12.
3. Jespersen L et al. Eur Heart J 2013; 34: 3294–3303.
4. Jespersen L et al Clin Res Cardiol 2013; 102(8): 571–581.
5. Douglas PS et al. N Engl J Med 2015; 372: 1291–1300.
6. Qintar M et al. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2016; 2(3): 208–214.