Poznaj dławicę!

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Koordynator kampanii
„Poznaj swoją dławicę” w Polsce

Słowem wstępu…

Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęstszych chorób w Polsce. Liczbę Polaków z jej rozpoznaniem ocenia się na ponad 1,5 miliona. Jest przy tym poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia, a będąc przyczyną dolegliwości zmniejsza też jego jakość. Ocenia się, że nawet 30% osób z chorobą niedokrwienną serca może cierpieć z powodu dławicy piersiowej. W wielu przypadkach jej objawy zapowiadają wystąpienie zawału serca. Nie ma wątpliwości: objawów dławicy piersiowej nie należy lekceważyć.

 

Dzięki postępowi medycyny objawy dławicy piersiowej najczęściej można opanować, a ryzyko wystąpienia zawału serca zmniejszyć. Dławica pojawia się, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza ilość, jaką mięsień sercowy otrzymuje. W przypadku pojawienia się dolegliwości mogących być objawem choroby niedokrwiennej serca zawsze należy pilnie skonsultować się z lekarzem. Właściwe postępowanie, w tym diagnostyka i leczenie zabiegowe, odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz intensywna zmiana stylu życia pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca i zazwyczaj powodują ustąpienie dolegliwości.

Kampania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Poznaj swoją dławicę” (ang. „Angina Awareness Initiative”) ma na celu zwiększenie wiedzy pacjentów z chorobą niedokrwienną serca na temat objawów oraz sposobów jej leczenia, a także poprawę skuteczności leczenia. Zachęcam wszystkich do włączenia się w promocję dobrze udokumentowanych informacji o zagrożeniach zdrowotnych i sposobach im przeciwdziałania.

Czy leczenie dławicy piersiowej może być bardziej skuteczne? To pytanie wymaga szczególnej uwagi, ponieważ dławica jest zwykle pierwszym objawem choroby niedokrwiennej serca, która jest najczęstszą przyczyna zgonów na świecie (1), a także podwaja ryzyko wszystkich zdarzeń sercowo-naczyniowych (2).

Blisko 1/3 pacjentów leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca cierpi z powodu dławicy piersiowej(3,) natomiast u 30% pacjentów objawy dławicy nadal występują zaledwie jeden miesiąc po zabiegu rewaskularyzacji(4).

Z punktu widzenia socjoekonomicznego dławica piersiowa stanowi jedno z największych obciążeń finansowych systemu opieki zdrowotnej. Choroba ta wpływa również na pogorszenie jakości życia pacjentów, powodując 3-krotne zwiększenie ryzyka niepełnosprawności(5), 1,5-krotne zwiększenie ryzyka utraty pracy i 4-krotne zwiększenie ryzyka depresji.

Pomimo tych alarmujących danych dławica piersiowa wciąż pozostaje choroba niedostatecznie często rozpoznawana. Oznacza to, ze wielu pacjentów nie otrzymuje odpowiedniego leczenia, co skutkuje pogorszeniem ich stanu zdrowia. Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, ze dławica pozostawała nierozpoznana u 43,3% pacjentów z ChW, którzy zgłaszali objawy dławicy w poprzedzającym miesiącu. Wśród pacjentów z często występująca dławica 44% otrzymywało suboptymalne przeciwdławicowe leczenie farmakologiczne. Wyniki te pokazują, jak ważne jest dołożenie wszelkich starań, by ulepszyć opiekę medyczna nad pacjentem z dławica piersiowa.

W październiku 2017 roku podczas XII Międzynarodowego Kongresu Nowości w Chorobie Niedokrwiennej Serca Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ds. farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego rozpoczęła inicjatywę rozpowszechniania wiedzy o dławicy piersiowej (Angina Awareness Initiative). Inicjatywa ta jest realizowana przy wsparciu z grantu firmy Servier, której wkładem będzie propagowanie wiedzy o dławicy piersiowej wśród pracowników służby zdrowia w celu poprawienia skuteczności postępowania w kontekście tej zagrażającej życiu choroby.

POBIERZ NASZE PORADNIKI

Nie pozwól, by dławica Cię ograniczała!

Moje życie z dławicą

Moje życie po PCI

Nie ignoruj wiadomości od swojego serca!

Przygotuj się na wizytę!

 

Materiał przygotowany przez profesora Guiseppe Rosana w imieniu Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

O czym powiedzieć lekarzowi?
O co zapytać lekarza?

Zajrzy do poradnika i rozwiej wszelkie wątpliwości :-)

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ

PARTNERZY AKCJI POZNAJ DŁAWICĘ!

Bibliografia:
1. Mozaffarian D et al. Circulation 2016; 33(4): e38–e360.
2. Ohman EM. N Engl J Med 2016; 374: 1167–1176.
3. Kureshi F et al. Clin Cardiol 2017; 40(1): 6–10.
4. Huqi A et al. Can J Cardiol 2016; 32: 986.e23–986.e29.
5. Padala SK et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2017; 22(6): 499–510.
6. Jespersen L et al. Clin Res Cardiol 2013; 102(8): 571–558.
7. Qintar M et al. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2016; 2(3): 208–214.