Wyróżnienia

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS z Diamentami”

zloty-otis8 listopada 2013 roku na Zamku Królewskim podczas uroczystej Gali Polskiego Towarzystwa Lekarskiego program „Servier dla Serca” został wyróżniony  za najlepszy program profilaktyczny i edukacyjny.

W jury oceniającym zgłoszone projekty znaleźli się posłowie Sejmowej Komisji Zdrowia (Barbara Czaplicka, Alicja Dąbrowska, Rajmund Miller), eksperci (prof. Edward Franek, prof. Grzegorz Opolski, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Andrzej Sieroo, prof. Bożena Werner, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski), prezes AOTM Wojciech Matusewicz oraz dziennikarze (Jadwiga Kamioska-prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia oraz Wojciech Moskal, Katarzyna Pinkosz, Małgorzata Wiśniewska, Artur Wolski – laureaci nagród dziennikarskich „Złoty OTIS”). Instytut Nagrody Zaufania „Złoty Otis” oraz Jury Konkursu uznało rolę oraz zasadność prowadzenia zdrowotnych programów profilaktyczno-edukacyjnych.

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

lider-roku-2013-w-ochronie-zdrowiaDecyzją Kapituły XIV edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2013, akcja Servier dla Serca została nagrodzona tytułem Lider Roku w Ochronie Zdrowia – Działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia, jak przedstawiciele władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła akcję Servier dla Serca, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Kapituła konkursu uznała, że akcja zwróciła uwagę setek tysięcy osób na stan ich zdrowia i przyczyniła się do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z chorób układu sercowo-naczyniowego.