Europa mówi mówi NIE chorobie wieńcowej

Trwa ogólnopolska akcja profilaktyczno diagnostyczna dla osób zagrożonych chorobą wieńcową. 28 września wraz z obchodami Światowego Dnia Serca rozpoczęła się ogólnopolska akcja profilaktyczno-diagnostyczna „EUROPA mówi NIE chorobie wieńcowej”.

gdansk-2003

Podczas trwającej dwa miesiące akcji specjalistyczny CARDIOBUS odwiedzi 25 polskich miast i umożliwi zainteresowanym bezpłatne wykonanie badań takich jak pomiar ciśnienia, glukozy, cholesterolu, ocenę BMI (wskaźnik, który obliczany jest przez porównanie wzrostu z masą ciała. Jego wartość jest pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą). Jeżeli wstępne badania okażą się niekorzystne – pacjentowi zostanie wykonane EKG spoczynkowe oraz uzyska on na miejscu konsultację kardiologiczną. Celem akcji jest także umożliwienie skorzystania z bezpłatnej konsultacji kardiologicznej oraz wykonanie specjalistycznych badań pacjentom ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę wieńcową.

Choroby serca, a szczególnie choroba wieńcowa, to ogromny problem współczesnej medycyny i jedna z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. W Wiedniu podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłoszono wyniki badania EUROPA. W trwającym przez 4 lata projekcie badawczym wzięły udział 24 kraje, w tym Polska, Rezultaty badania stanowią przełom w terapii choroby wieńcowej. Przewiduje się, że zmienią one standardy jej leczenia.

EUROPA (EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease) – to największe badanie, jakie kiedykolwiek zostało przeprowadzone wśród chorych, ze stabilną chorobą wieńcową. Wzięło w nim udział ponad 12 000 pacjentów z 24 krajów europejskich, w tym Polski. Badanie trwało 4 lata. Koordynatorem badania w Polsce był prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło.

Rezultaty badania EUROPA stanowią prawdziwy przełom we współczesnej kardiologii, dowodząc po raz pierwszy istotnych korzyści, jakie przynosi leczenie inhibitorem konwertazy – perindoprilem u chorych ze stabilną chorobą wieńcową. Perindopril to długo działający lek, przeciwdziałający kurczeniu się naczyń krwionośnych i wzrostowi ciśnienia krwi. Do tej pory był stosowany głównie w nadciśnieniu (zapewnia 24 godzinną kontrolę ciśnienia tętniczego) oraz w niewydolności serca.

warszawa-2003-1

Badanie EUROPA wykazało, że perindopril zredukował łączne ryzyko wystąpienia śmierci z przyczyn sercowo – naczyniowych, zawałów serca oraz zatrzymania krążenia o 20 procent Zmniejszył on także ryzyko wystąpienia zawałów serca o jedną czwartą oraz obniżył ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 39 procent.

Badanie udowodniło korzyści z terapii perindoprilem u wszystkich chorych, niezależnie od wieku czy współwystępowania nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy.

CARDIOBUS W GDAŃSKU!!!

W Gdańsku CARDIOBUS znajdzie się 29-30 listopada 2003 (sobota-niedziela) na Targu Węglowym. Badania będą prowadzone w godzinach 9:00 – 18:00. CARDIOBUS odwiedzi także Elbląg (27 listopada na Placu Słowiańskim) i Olsztyn (28 listopada na placu, przy ul. Mochnackiego).

Sponsorem akcji jest firma Servier – Partner Polskiej Kardiologii.

0 replies on “Europa mówi mówi NIE chorobie wieńcowej”