Ciśnienie tętnicze #podkontrolą

20-lecie ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że co 3 dorosły Polak zmaga się z podwyższonym ciśnieniem krwi. Większość o tym nie wie, bo choroba jest podstępna i nie boli. Szacunki są alarmujące, bo Eksperci oceniają, że problem nadciśnienia tętniczego dotyczy już 12 milionów Polaków. Lekarze apelują o czujność i mierzenie ciśnienia, bo to nic nie kosztuje, a może uratować nasze zdrowie i życie. O tym, dlaczego warto mieć ciśnienie tętnicze #podkontrolą mówi również tegoroczna odsłona ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca, która w tym roku obchodzi swój jubileusz 20-lecia.

Nadciśnienie tętnicze jest podstępnym schorzeniem, gdyż przez wiele lat może nie powodować żadnych objawów, a pierwsze niespecyficzne sygnały ostrzegawcze zazwyczaj są przez chorych bagatelizowane. Niestety, ignorowane i nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do groźnych powikłań, w tym niewydolności i zawału serca, udaru mózgu, postępującej niewydolności organów wewnętrznych, w szczególności nerek oraz retinopatii nadciśnieniowej. Z tego względu tak ważna jest regularna kontrola ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze nie boli i nie daje charakterystycznych objawów, stąd też jest przez chorych ignorowane. W efekcie wykrywane jest w momencie, w którym sama zmiana stylu życia nie wystarcza i konieczne jest włączenie leków. Nadciśnienie tętnicze to choroba, której nie da się wyleczyć raz na zawsze. Ono zostaje z pacjentem do końca życia. Można je ustabilizować, ale do tego konieczna jest dyscyplina pacjenta w przyjmowaniu zalecanych leków. Skuteczność terapii w dużej mierze oparta jest na współpracy pacjenta z lekarzem oraz odpowiedzialności samych pacjentów.

Potwierdza to praktyka lekarska i doświadczenie gabinetowe:

Pacjenci często lekceważą terapię, nie przyjmują regularnie przepisanych leków, opuszczają dawki, zapominają przedłużyć recepty lub samodzielnie odstawiają tabletki, bo wydaje im się, że już czują się dobrze. Nadciśnienia nie leczy się objawowo, terapia trwa do końca życia. Z tą chorobą nie ma żartów, bo niekontrolowane lub niewłaściwie kontrolowane nadciśnienie tętnicze może prowadzić do zawału lub udaru. Po wyjściu z gabinetu lekarz nie ma żadnej kontroli nad przebiegiem terapii. Dlatego tak ważna jest rola samych pacjentów w procesie leczenia; tak ważne jest, by się stosowali się do zaleceń lekarskich, nie odstawiali leków, nie zmieniali dawek i co najważniejsze nie przerywali terapii. A do tego regularnie mierzyli ciśnienie. Nawet najlepiej dopasowana terapia nie zadziała, jeśli pacjent nie będzie jej stosować”

przypomina prof. dr hab. n. med.  Aleksander Prejbisz z Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia w Narodowym Instytucie Kardiologii, Prezes Ustępujący Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Ciśnienie tętnicze #podkontrolą

Ciśnienie tętnicze rośnie wraz z wiekiem – u mężczyzn zaczyna się rozwijać w wieku 30-40 lat, u kobiet najczęściej nieco później, w wieku 40-60 lat. I choć nadciśnienie tętnicze jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń na świecie, zaliczanych do grupy chorób cywilizacyjnych, to jest równocześnie chorobą przewlekłą, którą z powodzeniem można utrzymywać pod kontrolą. Jak?

„Najprostszym sposobem na uniknięcie zdrowotnych komplikacji jest profilaktyka, a na nią w tym przypadku składają się 3 elementy: dieta, ruch i kontrola ciśnienia. Oczywiście nadciśnienie tętnicze może mieć podłoże genetyczne, ale w zdecydowanej większości rozwój choroby zależy od nas. Brak aktywności fizycznej, otyłość, nieprawidłowa dieta z dużą ilością soli i cukru, stres, palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, zła jakość snu – to są elementy, które możemy kontrolować i modyfikować. Poza dietą i aktywnością fizyczną, najważniejsze jest regularne mierzenie ciśnienia tętniczego, bo to jedyny sposób, aby wychwycić podwyższone wartości. Sam pomiar nie boli, trwa zaledwie kilkanaście sekund. Czy to wysoka cena za spokój, zdrowie i dłuższe życie?

pyta dr n. med. Anna Szyndler z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Leczenie #podkontrolą

Leczenie nadciśnienia tętniczego polega na modyfikacji stylu życia, dzięki której można uzyskać obniżenie wartości ciśnienia, a bez której skuteczność farmakoterapii czasami bywa ograniczona. Drugi element postępowania to właśnie leczenie farmakologiczne z zastosowaniem leków hipotensyjnych, które mają na celu zmniejszenie śmiertelności oraz ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego podaje, że podstawowym celem terapii pacjenta z nadciśnieniem tętniczym jest zmniejszenie śmiertelności oraz globalnego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych.

Ponadto, istnieją tzw. preparaty złożone, stworzone po to, by ułatwić życie pacjentom. Wiele leków hipotensyjnych dostępnych jest w takiej formie. Oznacza to, że w jednej tabletce znajdują się np. 2 lub 3 leki o różnych substancjach czynnych, które się wzajemnie uzupełniają. Dzięki temu pacjent przyjmuje 1 tabletkę raz na dobę, zamiast 2 czy 3 różnych. To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjenta, które ułatwia przestrzeganie zaleceń i kontrolowanie wartości ciśnienia tętniczego.

„Polscy lekarze mają do wyboru szereg skutecznych i bezpiecznych leków hipotensyjnych. Obowiązujące wytyczne europejskich i polskich towarzystw naukowych rekomendują stosowanie leczenia skojarzonego w terapii nadciśnienia tętniczego. Obecnie wiemy, że nie da się skutecznie leczyć większości pacjentów lekiem z jednej grupy molekuł obniżających ciśnienie. Dopiero podwójna
lub potrójna terapia u większości naszych pacjentów prowadzi do normalizacji ciśnienia tętniczego. Formuła leków złożonych jest elementarną podstawą współczesnego leczenia, od której u znaczącej większości chorych powinna rozpoczynać się terapia”

wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski z Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia w Narodowym Instytucie Kardiologii, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Kampania #podkontrolą

Hasło #podkontrolą towarzyszy w tym roku szczególnie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca, która obchodzi swoje 20-lecie. Jubileuszowa, XX edycja Kampanii, będzie kontynuować misję budowania świadomości społecznej i edukowania na temat korzyści zdrowotnych płynących z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. Celem tegorocznej odsłony kampanii jest kreowanie pozytywnej motywacji oraz budowanie świadomości korzyści, jakie wynikają z dobrej współpracy pacjenta z lekarzem, w szczególny sposób podkreślając rolę pacjenta w skutecznym procesie terapeutycznym i akcentując znaczenie prowadzenia samodzielnej kontroli ciśnienia tętniczego w warunkach domowych.

„Choroby układu sercowo-naczyniowego niezmiennie od wielu lat są największym zagrożeniem dla zdrowia Polaków. Dlatego tak istotne jest zaopiekowanie się tym obszarem. Z troski o serca Polaków, 20 lat temu w Servier Polska, zrodziła się wyjątkowa inicjatywa, której przyświecała idea budowania świadomości społecznej dotyczącej czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i profilaktyki w tym obszarze. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W wypadku chorób układu krążenia ma to szczególne znaczenie, ponieważ w dużej mierze zależą one od modyfikowalnych czynników ryzyka. Stawiamy sobie za cel edukację społeczeństwa i uświadomienie Polakom, że profilaktyka naprawdę zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca. Tę misję edukacyjną będziemy nadal kontynuować”

mówi Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii.

Tegoroczna, jubileuszowa kampania Servier dla Serca została zainaugurowana w szczególny sposób. 5 kwietnia, z inicjatywy organizatorów Kampanii, ustanowiono oficjalny Światowy Rekord Guinnesa w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie. Ten sukces dołączył do zdobytego pod koniec ubiegłego roku Rekordu Polski, ustanowionego w tej samej kategorii.

Na pacjentów z okazji jubileuszu czekają dodatkowe atrakcje i materiały:

  • VADEMECUM DLA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, czyli poradnik w wersji drukowanej, e-booka oraz online (wzbogacony o materiały wideo z udziałem Ekspertów), zawierający praktyczne informacje dla osób tuż po diagnozie, ale również tych, którzy leczą się na nadciśnienie tętnicze od wielu lat;
  • tradycyjna trasa po Polsce MOBILNEJ KARDIOLOGICZNEJ PORADNI SERVIER, czyli oferta bezpłatnych badań przesiewowych (pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy i cholesterolu we krwi, wskaźnika masy ciała, badanie EKG, a w wybranych lokalizacjach także ECHO Serca) i konsultacji kardiologicznych, realizowana w wybranych 4 miastach w Polsce (3.06 Tarnowskie Góry, (nowy termin podamy wkrótce) Przemyśl, 30.09 Zawiercie, 1.10 Poznań);
  • WIRTUALNA KARDIOLOGICZNA PORADNIA SERVIER (24 maja – 7 czerwca),
    czyli bezpłatne przesiewowe badania (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, poziom glukozy), uzupełnione w przypadku nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych o bezpłatną konsultację kardiologiczną w formie teleporady – do realizacji w całej Polsce; rejestracja odbywa się za pośrednictwem infolinii Telemedico dostępnej pod numerem 22 357 40 48, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 23.00 oraz w weekendy od 8.00 do 20.00 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych), gdzie należy podać konsultantowi dane niezbędne do rezerwacji terminu e-konsultacji tj. imię, nazwisko, numeru PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i opcjonalnie adres email;
  • SPECJALNY EDUKACYJNY MATERIAŁ WIDEO przygotowany przez twórców kanału medycznego „Najprościej Mówiąc”, dotyczący problematyki nadciśnienia tętniczego
    – specyfiki schorzenia, przyczyn występowania, zasad profilaktyki, konsekwencji braku odpowiedniej kontroli oraz korzyści terapeutycznych płynących ze współpracy z lekarzem w procesie leczenia;
  • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE KAMPANII, czyli komunikacja o charakterze edukacyjnym, prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych form w kanałach social media.

Ponadto jubileusz XX-lecia kampanii Servier dla Serca stał się inspiracją dla stworzenia deklaracji środowisk zaangażowanych w społeczną edukację kardiologiczną „W trosce o zdrowe serca Polaków”. Inicjatywa jest dążeniem do zaangażowania i integracji wielu środowisk wokół wspólnej idei – podnoszenia społecznej świadomości nt. zagrożeń wynikających z następstw chorób kardiologicznych poprzez powszechną edukację i promocję prozdrowotnych zachowań. Deklaracja będzie towarzyszyć publicznym aktywnościom zaplanowanym w tegorocznej odsłonie Kampanii, a do jej podpisania zaproszeni będą przedstawiciele środowiska lekarskiego, eksperci systemowi, reprezentanci organizacji pacjenckich, decydenci oraz media.

Tegorocznej kampanii merytorycznego wsparcia udzielili: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

Kampania została objęta patronatem przez: Fundację MY PACJENCI, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”.

Więcej o kampanii na www.dbajoserce.pl oraz www.facebook.com/dbajoserce.

Kontakt dla mediów:

Sylwia Olczak

PRIMUM PR

s.olczak@primum.pl

tel. 608 072 086

0 replies on “Ciśnienie tętnicze #podkontrolą”