Spożywanie orzechów a wskaźniki śmiertelności

Orzechy są bogate m.in. w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik, witaminy , antyoksydanty i  argininę.  Mają działanie protekcyjne przeciwko chorobom układu sercowo-naczyniowego. U osób spożywających orzechy odnotowano mniejsze nasilenie stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego i dysfunkcji śródbłonka. Opisywano też ich wpływ na zmniejszenie występowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.

Dotychczas opublikowane badania przeprowadzane były głównie w populacji pochodzenia europejskiego o wysokim statusie socjoekonomiczym. W tej populacji wykryto zmniejszenie wskaźników  śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, z powodu chorób nowotworowych i chorób sercowo-naczyniowych (Nurse Health Study). 

Naukowcy postanowili zbadać wpływ spożywania orzechów w badaniu prospektywnym trzech dużych kohort. Na pierwszą składali się mieszkańcy Stanów Zjednoczonych afrykańskiego lub europejskiego pochodzenia, o niskim statusie socjoekonomiczym (71764 uczestników, mediana czasu obserwacji 5,4 lat). Pozostałe dwie kohorty stanowili kobiety i mężczyźni mieszkający w Szanghaju (134265 uczestników, mediana czasu obserwacji 6,5 roku dla mężczyzn i 12,2 lat dla kobiet).  Konsumpcję orzechów (w tym orzeszki ziemne i masło orzechowe) podzielono na kwintyle.

Wyniki badań dowodzą, że wysoka konsumpcja orzechów związana jest ze zmniejszeniem ryzyka śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny oraz śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych we wszystkich kohortach, niezależnie od rasy, płci, nikotynizmu, konsumpcji alkoholu i BMI. Wykazano redukcję śmiertelności pomiędzy najmniejszą konsumpcją   a  największą  o 21% w kohorcie amerykańskiej i 17% w kohorcie azjatyckiej. Jeśli chodzi o przyczyny śmiertelności zarejestrowano spadek śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca we wszystkich kohortach, oraz z powodu udaru niedokrwiennego i krwotocznego tylko w kohorcie azjatyckiej. Nie odnotowano statystycznie istotnego wpływu między spożywaniem orzechów a śmiertelnością z powodu chorób nowotworowych czy cukrzycy.

Jest to kolejne badanie potwierdzające dobroczynny wpływ orzechów na zdrowie. Niezależnie od pochodzenia etnicznego, czy statusu ekonomicznego codzienne spożywanie orzechów zmniejsza ryzyko śmiertelności i działa protekcyjnie wobec chorób sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: JAMA / Maj 2015
Magdalena Cieplak

Hung N. Luu i wsp. Prospective Evaluation of the Association of Nut/Peanut Consumption With Total and Cause-Specific Mortality , LINK: JAMA Intern Med. 2015;175:755

0 replies on “Spożywanie orzechów a wskaźniki śmiertelności”