JEST REKORD, ALE WALKA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM TRWA

Podsumowanie XIX edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca

„Idź na rekord. Wygraj z nadciśnieniem tętniczym” to hasło XIX edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca, skupionej w tym roku wokół budowania świadomości i edukacji w kierunku korzyści zdrowotnych płynących z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. Z badań profilaktycznych, tradycyjnie towarzyszących kampanii, skorzystało blisko 630 osób w całej Polsce. Zwieńczeniem tegorocznej edycji Servier dla Serca było ustanowienie oficjalnego Rekordu Polski w kategorii największej liczby osób jednocześnie mierzących sobie ciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie tętnicze to nadal jeden z najczęściej występujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, który bez odpowiedniej kontroli może doprowadzić do wielu powikłań, zaczynając od przerostu mięśnia sercowego, zmian naczyniowych, zaburzeń funkcji nerek, aż po zawał serca i udar mózgu, które mogą być śmiertelne w skutkach.

Jak wskazują badania[1], w 2019 roku na świecie liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wynosiła 1,28 miliarda. Jednocześnie, szacuje się[2], że ponad 700 milionów osób żyje z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika[3], że w 2018 roku zdiagnozowanych było blisko 10 milionów dorosłych Polaków. Nadciśnienie tętnicze przez wiele lat może nie powodować żadnych objawów, a pierwsze niespecyficzne sygnały ostrzegawcze zazwyczaj są przez chorych lekceważone. Z tego względu przypuszcza się, że problem nadciśnienia tętniczego może dotyczyć nawet 12 milionów Polaków.

Tymczasem najprostszym sposobem na uniknięcie zdrowotnych komplikacji jest profilaktyka i związane z nią wczesne wykrywanie, a następnie eliminacja powszechnie znanych czynników ryzyka. Regularny pomiar ciśnienia tętniczego, przede wszystkim wykonywany samodzielnie w warunkach domowych, to najprostsza droga, aby dowiedzieć się czy jego wartości nie są podwyższone i czy nie nadszedł czas na konsultację kardiologiczną, która może uchronić przed niebezpiecznymi skutkami nieleczonego nadciśnienia tętniczego.

MIERZ CIŚNIENIE TĘTNICZE, BO WARTO!

Powszechność, a jednocześnie realne zagrożenie konsekwencjami sercowo-naczyniowymi oraz przekonanie o nieustannej konieczności podnoszenia świadomości społecznej na temat czynników ryzyka schorzeń kardiologicznych, stały za decyzją o poświęceniu w całości tegorocznej edycji kampanii Servier dla Serca problematyce nadciśnienia tętniczego. We współpracy z ekspertami podejmowano działania edukacyjno-informacyjne wskazując m.in. na korzyści zdrowotne płynące z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego.

Tradycyjnie dla kampanii Servier dla Serca w wybranych miastach Polski zorganizowano bezpłatne badania profilaktyczne chorób układu sercowo-naczyniowego, obejmujące: pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy i cholesterolu oraz określenie wskaźnika masy ciała (BMI). W uzasadnionych przypadkach istniała możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej specjalistycznej diagnostyki (badanie EKG serca). Na tegorocznej trasie Kardiologicznej Poradni Servier znalazły się: Bydgoszcz, Zabrze, Rzeszów, Lublin, Białystok i Warszawa.

DLACZEGO WARTO MIERZYĆ CIŚNIENIE TĘTNICZE? BADANIA W REGIONACH

W ramach XIX edycji kampanii Servier dla Serca z oferty bezpłatnych badań skorzystało łącznie 627 osób, spośród których 62% stanowiły kobiety, a 38% mężczyźni. Średnia wieku pacjentów wynosiła nieco ponad 57 lat.

Ciśnienie tętnicze aż u 25% badanych przekroczyło wartości 140/90 mmHg. Podwyższone ciśnienie skurczowe (powyżej 140 mmHg) wystąpiło u 49% badanych, a podwyższoną wartość ciśnienia rozkurczowego (powyżej 90 mmHg) zanotowano u 32%. U sześciorga pacjentów ciśnienie skurczowe przekroczyło wartość 200 mmHg. Zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze zadeklarowało 41% badanych, ale aż 5% przyznało, że nie leczy się mimo rozpoznania.

Wśród badanych znalazły się też osoby, które w konsekwencji występowania różnych czynników ryzyka chorób krążenia i braku odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego doświadczyły następstw sercowo-naczyniowych: 27 osób miało za sobą zawał serca, a 12 pacjentów przeszło udar mózgu.

Poziom glukozy u 8% badanych przekraczał wartość 140 mg/dl, a w przypadku trzech osób parametr ten przekroczył 200 mg/dl. W przypadku oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego, aż 49% badanych uzyskało wynik powyżej 190 mg/dl.

U 75% wszystkich pacjentów stwierdzono podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI powyżej 25) sugerujący nadwagę, a wśród nich aż 32% przekracza wartość 30, co wskazuje na otyłość.

Krzepiące są wyniki ankiety dotyczące stylu życia. Aż 87% badanych zadeklarowało, że nie pali papierosów, z czego aż 45% przyznaje, że nigdy nie paliło. Podejmowanie aktywności fizycznej potwierdziło  aż 75% wszystkich odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier, wśród których 23% zadeklarowało w tej kwestii regularność.

IDŹ NA REKORD. WYGRAJ Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM!

Wyjątkowym elementem wpisanym w tegoroczną kampanię Servier dla Serca było oficjalne ustanowienie Rekordu Polski w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie. Wszystko w ramach budowania świadomości społecznej nt. korzyści zdrowotnych płynących z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego, a w szczególności  podkreślenia ogromnego znaczenia oraz łatwości z jaką możliwe jest prowadzenie samodzielnej kontroli, także w warunkach domowych.

W wydarzeniu zorganizowanym 6 października 2022 r. w warszawskim klubie Stodoła uczestniczyło blisko 200 osób, oficjalnie ustanawiając Rekord Polski w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie.

We wszystkie aktywności przewidziane w tegorocznej kampanii Servier dla Serca zaangażowany był Ambasador XIX edycji – Piotr Gruszka, siatkarz, trener i rekordzista pod względem liczby meczów rozegranych w reprezentacji Polski.

 „Kampania Servier dla Serca nieprzerwanie od 2003 roku kieruje uwagę Polaków na problem profilaktyki chorób układu krążenia. W tegorocznej edycji wróciliśmy niejako do źródeł, wysuwając na pierwszy plan temat nadciśnienia tętniczego. Mimo iż to jeden z najczęściej występujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, skutecznie poddający się leczeniu, to nadal w świadomości społecznej nie jest traktowany z należytą uwagą; zbyt często bywa świadomie lub nieświadomie ignorowany przez chorych, co stanowi realne niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia”wskazuje Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca. „Wraz z tegoroczną edycją Kardiologiczna Poradnia Servier wróciła z ofertą badań profilaktycznych do formuły stacjonarnej – to ogromna radość być znów blisko ludzi i być dla nich. Cieszę się również, że oficjalne ustanowienie Rekordu Polski w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie stało się naszym udziałem. Ten symboliczny certyfikat, potwierdzający ustanowienie rekordu, jest jednocześnie dowodem na to jak łatwo jest zmierzyć ciśnienie tętnicze, a to najprostszy sposób kontroli, dzięki której możemy zadbać o zdrowie” – podkreśla Ewa Ciepałowicz.

Tegorocznej kampanii merytorycznego wsparcia udzielili: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

Kampania została objęta patronatem przez: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń ECOSerce, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Partnerem próby ustanowienia Rekordu Polski w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie była firma OMRON.

Więcej o kampanii na www.dbajoserce.pl oraz www.facebook.com/dbajoserce.


[1] Zhou B, Carrillo-Larco RM, Danaei G, Riley LM, Paciorek CJ, Stevens GA, Gregg EW, Bennett JE, Solomon B, Singleton RK, Sophiea MK, et al., 2021, Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants, Lancet 398(10304): 957-980  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piiS0140-6736(21)01330-1/fulltext#%20 [dostęp:23.11.2022 r.]

[2] https://www.who.int/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension [dostęp: 23.11.2022 r.]

[3] NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia, 2019 https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-nfz-nadcisnienie-tetnicze,7352.html [dostęp: 23.11.2022 r.]

0 replies on “JEST REKORD, ALE WALKA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM TRWA”