„Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” Polskie Towarzystwo Kardiologiczne inauguruje ogólnopolską kampanię edukacyjną

W trosce o ochronę polskiego społeczeństwa przed zagrażającą w perspektywie najbliższych trzydziestu lat epidemią chorób układu sercowo-naczyniowego, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne podejmuje kolejne prozdrowotne wyzwanie. Pod hasłem „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” rozpoczyna się kampania edukacyjna, której celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki, a także zwrócenie uwagi na rolę interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia. Pierwsza odsłona Kampanii realizowana jest w ramach XIV edycji akcji „Servier dla Serca”. Ideę Kampanii wizerunkowo oraz wokalnie wspiera Ambasadorka – Magda Steczkowska.

GROŹBA EPIDEMII CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA  

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego rocznie umiera 17,5 miliona osób, co oznacza, że jest to najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. W Europie ta grupa chorób jest odpowiedzialna za ponad połowę przedwczesnych zgonów. W 80% przypadków przedwczesnym zawałom serca i udarom mózgu można byłoby zapobiec poprzez odpowiednią profilaktykę i wyeliminowanie behawioralnych czynników ryzyka, takich jak: brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, otyłość, palenie tytoniu i spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.

Choroby układu krążenia niezmiennie od ponad 50 lat pozostają najważniejszą przyczyną umieralności Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku z przyczyn kardiologicznych umiera około 175 tysięcy osób, co stanowi blisko 46% wszystkich zgonów. Wśród osób po 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53% wszystkich zgonów.

Alarmujące są również dane dotyczące nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Z raportu WHO wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat w naszym kraju trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą, a polskie 11-latki są w czołówce najbardziej otyłych nastolatków na świecie. Wspomniany raport WHO z badań HBSC (Health Behaviour School-aged Children) wskazuje, że aż 18,3% spośród polskich 11- i 12-latków ma nadwagę, a 3,4% jest otyłych. Warto również podkreślić, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, a młodzi bez aktywności fizycznej są 5 do 6 razy bardziej narażeni na choroby serca, nawet przed ukończeniem 20. roku życia.

Aż 80% dzieci z otyłością pozostaje otyłymi w życiu dorosłym. Ma to szczególne znaczenie, gdyż otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a ponadto zwiększa prawdopodobieństwo występowania cukrzycy, miażdżycy i chorób układu ruchu.

Szacuje się, że przy obecnych trendach zachorowań i tempie starzenia się społeczeństwa, śmiertelność spowodowana chorobami układu krążenia już w 2020 roku przekroczy 200 tysięcy osób rocznie.

 „Kolejno publikowane raporty i analizy wyraźnie wskazują, że choroby układu krążenia stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce, dlatego należy niezwłocznie podjąć zdecydowane kroki w celu zahamowania tempa rozpowszechniania się chorób układu sercowo-naczyniowego. Prognozy demograficzne wysuwają na pierwszy plan kwestię zmiany struktury wieku społeczeństwa, ale równie ważne z punktu widzenia czynników ryzyka chorób układu krążenia są złe nawyki żywieniowe i brak ruchu. To dotyczy niestety wszystkich pokoleń Polaków, dlatego tak istotne jest aby poprzez interakcję międzypokoleniową edukować równocześnie dzieci, młodzież i dorosłych” – wskazuje prof. dr hab. med. Piotr Hoffman, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. „Edukację prozdrowotną postrzegam jako jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii w Polsce. Wdrożenie właściwie zbilansowanej diety oraz systematycznie prowadzonej aktywności fizycznej to początek serii zmian w stylu życia, które mają szansę wpłynąć na zahamowanie epidemii chorób układu sercowo-naczyniowego, grożącej polskiemu społeczeństwu, ale przede wszystkim przyczynią się do utrzymania Polaków w dobrej kondycji i zdrowiu na wiele lat” – dodaje prof. Hoffman.

POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE STAWIA NA PROFILAKTYKĘ I EDUKACJĘ

„Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” to ogólnopolska kampania edukacyjna, organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kampania jest zaproszeniem dla społeczeństwa do podejmowania systematycznie aktywności fizycznej, wypracowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz eliminacji szkodliwych zachowań, które w przyszłości pozwolą uniknąć chorób układu krążenia i ich poważnych konsekwencji. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwracają uwagę na znaczenie interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia, tj. podnoszeniu świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu zachowań prozdrowotnych na edukację młodego pokolenia, ale również promowaniu postaw nakierowanych na umocnienie i polepszenie jakości zdrowia, gdzie wzór do naśladowania mogą stanowić dobrze wyedukowana młodzież i dzieci.

EKSPERCI PTK APELUJĄ O WŁĄCZENIE W POWSZECHNĄ EDUKACJĘ NAUKI O ZDROWIU I JEGO PROFILAKTYCE

Ważnym elementem kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” jest Apel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, sygnowany przez prof. dr. hab. med. Piotra Hoffmana, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr. hab. med. Wojciecha Drygasa, Przewodniczącego Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr. hab. med. Piotra Jankowskiego, Przewodniczącego Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz dr. hab. med. Tomasza Zdrojewskiego, Przewodniczącego Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

„Apel jest inicjatywą wzywającą wszystkich obywateli do aktywnego włączenia się w działania na rzecz profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego oraz powszechnej edukacji na temat zagrożeń tymi chorobami. Dokument stawia diagnozę czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz prognozę skali konsekwencji, jakie mogą wystąpić jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze. Każdy głos jest ważny dla podkreślenia roli skutecznej edukacji w zakresie propagowania zdrowia i możliwości zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego, tak aby w przyszłości zredukować liczbę zawałów serca i udarów mózgu, dlatego zapraszam do wyrażenia poparcia wszystkich, którym zależy na zdrowiu kolejnych pokoleń Polaków, na czele z przedstawicielami władzy centralnej i samorządowej– podkreśla prof. dr hab. med. Piotr Hoffman, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zaproszeni do podpisania się pod Apelem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obok posłów, senatorów, prezydentów miast, osób związanych z kształtowaniem polityki zdrowotnej, członków parlamentarnych komisji zdrowia oraz reprezentantów wydziałów zdrowia urzędów miast, członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli oraz dziennikarzy, są wszyscy chętni, którym kondycja serc przyszłych pokoleń Polaków nie pozostaje obojętna. Po zakończeniu kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” Apel ze wszystkimi podpisami zostanie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oficjalnie przekazany do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

FIRMA SERVIER POLSKA PARTNEREM KAMPANII „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI”

Specjalna księga zawierająca Apel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego udostępniona będzie zainteresowanym, wraz z możliwością złożenia podpisów, we wszystkich miastach odwiedzanych w tym roku przez Mobilną Kardiologiczną Poradnię Servier, która już po raz czternasty, tym razem w ramach kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”, wyrusza w trasę po Polsce.

„W imieniu firmy Servier Polska wyrażamy ogromne uznanie dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za zainicjowanie kampanii <<Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli>>. Cieszymy się, że z akcją <<Servier dla Serca>> możemy się włączyć w ten ważny projekt. Od wielu lat podejmujemy działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego” – mówi dr Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji Servier Polska. „Wszyscy, którym przyszłość polskich serc nie jest obojętna i pragną poprzeć działania na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia oraz powszechnej edukacji prozdrowotnej, będą mogli podpisać się pod Apelem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a przy okazji sprawdzić kondycję własnego serca w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier” – dodaje dr Urbańska.

W tym roku w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier mieszkańcy 11 polskich miast będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych (ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy, stężenie cholesterolu całkowitego, wskaźnik kostka-ramię (ABI), wskaźnik BMI) oraz konsultacji lekarskich w zakresie chorób układu krążenia. Badaniom towarzyszyć będzie przestrzeń edukacji, sportu i zabawy (Edukacyjny Namiot Servier), gdzie można będzie pozyskać informacje z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, sprawdzić swoją wiedzę na ten temat oraz umiejętności sportowe. Wśród zaplanowanych aktywności znajdują się, m.in.: propozycja bicia rekordu wspólnie pokonanych kilometrów na bieżni i rowerach treningowych, multimedialna oferta wdrożenia zbilansowanej diety dla całej rodziny, interaktywna Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, przybliżająca aktualne wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia oraz liczne materiały informacyjno-edukacyjne. Dodatkowo, zarówno dzieci jak i dorośli, będą mogli wypełnić ankietę sprawdzającą ich codzienne nawyki i przyzwyczajenia związane z dietą i aktywnością fizyczną. Po podliczeniu odpowiedzi test oceni deklarowane postawy oraz przekieruje do porad dotyczących zdrowego stylu życia.

„NIECH CIĘ POLUBI TWOJE SERCE” NAMAWIA AMBASADORKA KAMPANII MAGDA STECZKOWSKA

Ambasadorką kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” jest Magda Steczkowska – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, a prywatnie żona i matka trzech córek, która promuje ideę budowania świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki.

„Jestem wierna zasadzie odpowiedzialności za siebie nawzajem. W taki sposób postrzegam również cele postawione w kampanii edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której jestem Ambasadorką. Jako rodzic mam największy wpływ na kształtowanie postaw życiowych swoich córek, dlatego przywiązujemy wraz z mężem dużą uwagę do utrwalania w naszej rodzinie zdrowego stylu życia. Wiem, że dbając dziś o zdrowie dzieci, troszczymy się o ich przyszłość” – deklaruje Magda Steczkowska, Ambasadorka kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”. 

Specjalnie na potrzeby Kampanii powstał hymn wraz z teledyskiem, zatytułowany „Niech Cię polubi Twoje serce”. Śpiewana przez Ambasadorkę piosenka utrzymana jest w stylistyce

muzyki POP i stanowi artystyczną zachętę dla dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego i aktywnego trybu życia. Autorem tekstu jest, współpracujący z gronem najwybitniejszych polskich artystów, Marek Dutkiewicz, zaś od strony muzycznej nad produkcją utworu czuwał kompozytor i producent muzyczny Filip Siejka. Hymn wraz z teledyskiem będzie prezentowany we wszystkich miastach odwiedzanych przez Mobilną Kardiologiczną Poradnię Servier oraz na stronie internetowej akcji „Servier dla Serca”, jak również na dedykowanych profilach portalu społecznościowego Facebook.

Więcej informacji o kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” dostępnych jest w Internecie, pod adresem:

***

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, organizator kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”, jedno z najliczniejszych towarzystw medycznych w Polsce, prowadzi działalność naukową, edukacyjną i szkoleniową, a także społeczną na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób układu krążenia oraz promocji i ochrony zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych.

Celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego są:

  • profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa;
  • upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;
  • inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;
  • współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;
  • współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.

Servier Polska, partner kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”, organizator ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”, organizowanej nieprzerwanie od 2003 roku, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej Polaków w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych poprzez ofertę bezpłatnych badań profilaktycznych uzupełnioną o działania edukacyjne. Dotychczas z badań skorzystało łącznie około 41.000 pacjentów, a działaniami edukacyjnymi objęto ok. 150.000 osób.

Źródła:

Karney A., 2014, Czy to prawda, że w Polsce jest coraz więcej otyłych dzieci? Czy otyłość u dzieci jest niebezpieczna? – epidemiologia i powikłania otyłości, Otyłość dzieci i młodzieży. Współczesne problemy w profilaktyce i terapii (materiały konferencyjne), Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Oblacińska A. (red.), 2013, Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
Jarosz A., 2013, Otyłość u dzieci: tragiczne statystyki. Ile jest w Polsce dzieci z nadwagą i otyłością?, Poradnik Zdrowie, http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/otylosc-u-dzieci-tragiczne-statystyki-ile-jest-w-polsce-dzieci-z-nadwaga-i-otyloscia_40927.html
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016, Ministerstwo Zdrowia, 2016, Warszawa
Strzelecki Z., Szymborski J. (red.), 2015, Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA. MONOGRAFIA, Warszawa
WHO, 2015, The European health report 2015. Targets and beyond – Reaching new frontiers in evidence, WHO Regional Office for Europe
WHO, 2012, Social determinants of health and well-being among young people, HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC) STUDY: INTERNATIONAL REPORT FROM THE 2009/2010 SURVEY, WHO Regional Office for Europe
WHO, 2013, Nutrition, Physical Activity and Obesity, Poland – WHO Country Profile
WHO, 2014, Europejski Plan Działania w dziedzinie Żywności i Żywienia 2015-2020, WHO Regional Office for Europe
Wojtyła A., Biliński P., Bojar I., 2011, Zachowania zdrowotne nastolatków w Polsce w opinii młodzieży i ich rodziców, Probl Hig Epidemiol 2011; 92(2)

0 replies on “„Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” Polskie Towarzystwo Kardiologiczne inauguruje ogólnopolską kampanię edukacyjną”