Wybrano zwycięzców w konkursie „Niech Cię polubi Twoje serce”!

Jury konkursowe w składzie prof. Piotr Hoffman, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dr Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji Servier Polska oraz Dariusz Zieliński, Wiceprezes Zarządu PRIMUM PR wyłoniło laureatów konkursu „Niech Cię polubi Twoje Serce”.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Do siedziby Biura Konkursowego napłynęły zgłoszenia z 19 przedszkoli, 38 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 1 szkoły średniej oraz 7 innych jednostek (m.in. grupy taneczne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, centra kultury). Łącznie w konkursie udział wzięło 75 grup z całej Polski.

Jury było pod ogromnym wrażeniem wszystkich nagrań nadesłanych na konkurs. Materiały wideo prezentowały wysoki poziom zaangażowania zarówno dzieci i młodzieży, jak też opiekunów przygotowujących podopiecznych do występów. Wybór zwycięskich prac okazał się nie lada wyzwaniem.

Jury obejrzało wszystkie filmy nadesłane na konkurs. Aby wyłonić zwycięzców każdy z Jurorów ocenił indywidualnie filmy wideo, przyznając odpowiednio od 1 do 10 punktów w następujących czterech kategoriach:  kreatywność (koncepcja, pomysł), choreografia (oryginalność, wykonanie, precyzja, trudność wykonywanych elementów), realizacja techniczna (montaż, scenografia, efekty), wrażenie artystyczne (spójność z utworem, atrakcyjność formy jako całości).

I miejsce

Najwyżej został oceniony przez Jurorów, a tym samym zwyciężył w Konkursie (pierwsze miejsce), film nadesłany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Otwocku. Zwrócono uwagę na różnorodność ujęć, liczbę planów, obecność wielu rekwizytów, spontaniczną radość i zabawę dzieci, dobry, dynamiczny montaż, przekazanie idei kampanii oraz ukazanie integracji pomiędzy wszystkimi dziećmi. Za zajęcie pierwszego miejsca Ośrodek otrzyma nagrodę – voucher do sklepu sportowego o wartości 3000 zł.

II miejsce

Na drugim miejscu uplasował się film, który został zgłoszony przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku (dzieci z klas IV-VI). W uzasadnieniu Jurorzy zwrócili uwagę na dobrą i naturalną grę aktorska, urozmaicone sceny, wykorzystanie strojów, rekwizytów, obecność fabuły (historii), spontaniczną radość dzieci, wiele form ruchu, poziom zaangażowania, przekazanie idei kampanii. Do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Skrbeńska trafi voucher do sklepu sportowego o wartości 2000 zł.

 III miejsce – Ex æquo

Trzecie miejsce równorzędnie zajęły dwa ośrodki: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Lubliniaczek” z Lublina i III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. W przypadku przedszkolaków Jurorzy docenili ciekawy montaż, naturalny śpiew dzieci (z pamięci), zaangażowanie różnych grup wiekowych (w tym opiekunek i nauczycielek), ukazanie naturalnych sytuacji z przedszkola oraz prezentacja zdjęć wykonanych podczas zajęć w przedszkolu nawiązujących do idei kampanii. W materiale otrzymanym od młodzieży licealnej Jurorów ujęło wielość zaprezentowanych form ruchu, ujęć i planów, staranność o szczegóły, spontaniczność, wyzwolenie dobrej, pozytywnej energii, integrację wielopokoleniową oraz naturalne, radosne środowisko. Za zajęcie trzeciego miejsca każda z grup otrzyma w nagrodę voucher do sklepu sportowego o wysokości 1000 zł.

W imieniu  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, organizatora kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” oraz Servier Polska, partnera Kampanii i sponsora nagród w Konkursie oraz organizatora akcji „Servier dla Serca”, kierujemy wyrazy podziękowania za wzięcie udziału w konkursie.

0 replies on “Wybrano zwycięzców w konkursie „Niech Cię polubi Twoje serce”!”