Po jakim czasie od rzucenia palenia ryzyko sercowo-naczyniowe zimniejsza się do poziomu osób niepalących

Uważano, że po 5 latach od rzucenia palenia ryzyko sercowo-naczyniowe wraca po poziomu osób niepalących. Na takiej zasadzie działa powszechny w USA kalkulator ryzyka Atherosclerotic CVD (ASCVD) Risk Estimator Plus. W piśmie JAMA opublikowano pracę, której wyniki wskazują, że czas ten może być dłuższy.

Do analizy włączono dane z badania Framingham Heart Study, pierwszej oryginalnej kohorty (Oryginal Cohort, wyjściowo lata 1954-1958) i kohorty potomków (Offspring Cohort, wyjściowo lata 1971-1975) – łącznie 8770 osób, w tym 47% palaczy, 13% byłych palaczy i 40% nigdy nie palących. Mediana czasu obserwacji wyniosła 26 lat.

W analizie uwzględniającej inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, rzucenie palenia spowodowało szybkie zmniejszenie ryzyka w ciągu pierwszych 5 lat o 39% w stosunku do dalej palących (HR 0.61; 95% CI 0.49 – 0.76).

Jednakże, dopiero po 10-15 latach ryzyko spadło do poziomu nie różniącego się znamiennie od osób nigdy nie palących (HR 1.25; 95% CI, 0.98 – 1.60).

Co ciekawe, okres ten był różny w oryginalnej kohorcie (10-15 lat) i w kohorcie potomków (nawet 25 lat). Może wiązać się to ze średnim wiekiem rzucenia palenia – odpowiednio 50 i 36 lat, u osób starszych głównym czynnikiem ryzyka staje się wiek i różnice wynikające z palenia są relatywnie mniejsze.

Zdaniem badaczy silną stroną badania jest fakt, że obejmuje ono dane zebrane na przestrzeni ponad 50 lat. Aby zmienić używane kalkulatory ryzyka, wyniki powinny jednak zostać zreplikowane w innych badaniach.

„Vademecum” – Biuletyn naukowy
Marcin Kargul – opracowano na podstawie: JAMA, 20 sierpnia 2019
Meredith S. Duncan i wsp. Association of Smoking Cessation With Subsequent Risk of Cardiovascular Disease. JAMA. 2019;322(7):642-650

0 replies on “Po jakim czasie od rzucenia palenia ryzyko sercowo-naczyniowe zimniejsza się do poziomu osób niepalących”