Podsumowanie wyników IV Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Diagnostycznej SERVIER DLA SERCA

7 tygodni, 26 miast w całej Polsce, 9350 przejechanych kilometrów i 5403 przebadane osoby. 20 października zakończyła się czwarta edycja Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Diagnostycznej „Servier dla Serca”, zorganizowanej przez firmę Servier pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Akcja „Servier dla Serca” zorganizowana została po raz czwarty. Dzięki jej dotychczasowym edycjom przebadano łącznie 24 316 osób. Od 7 września do 20 października br. Kardiologiczna Poradnia Servier, odwiedziła 26 miast od Szczecina i Koszalina po Rzeszów i Krosno. Ich mieszkańcy mogli wykonać bezpłatne badania ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy i cholesterolu, przeprowadzić badania EKG, a także skorzystać z bezpłatnej porady kardiologa.

Tegoroczna edycja akcji „Servier dla Serca” odbywała się pod hasłem SERCE KOBIETY.

– Choroby serca u kobiet to ciągle niedoceniany w Polsce problem – apelowała profesor Kalina Kawecka-Jaszcz, wiceprzewodnicząca Sekcji Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Z powodu chorób układu krążenia umiera dziennie 250 Polek. W skali roku jest ich ponad 91 tysięcy. To jedno duże miasto. Tymczasem połowy tych zgonów można uniknąć.

Specjaliści biją na alarm. Statystyki są zatrważające. Choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w Polsce. Dziesięć razy więcej kobiet dotkniętych jest chorobą wieńcową i udarem mózgu niż na przykład rakiem piersi! A 1 kobiet umierających na serce nie ukończyła 55. roku życia! Dlatego tak ważna jest akcja profilaktyczna skierowana do osób młodych i aktywnych, ale też bardzo zabieganych, które niechętnie pojawiają się u lekarza. Dzięki tegorocznej akcji do Poradni trafiło kilka młodych kobiet, które przyprowadziły swoje matki lub babcie a kiedy po długich namowach zdecydowały się na wykonanie badań, okazywało się, że ich stan jest na tyle poważny, że niemal natychmiast powinny znaleźć się w szpitalu pod opieką kardiologa.

– Poprzez działania edukacyjne skierowane do pacjentów, po raz kolejny podjęliśmy próbę poprawy stanu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat zagrożeń związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego – powiedziała dr Katarzyna Urbańska z Działu Informacji Medycznej Servier Polska, przedstawicielka organizatora akcji. – Świadomość Polaków w zakresie chorób serca i ich powikłań jest jednym z podstawowych czynników warunkujących zahamowanie statystyk dotyczących nadumieralności z powodu chorób serca. W tym świetle znaczenia nabiera rola edukacji, szczególnie osób młodych. W odpowiedzi na oczekiwania pacjentów, a także ich rodzin zdecydowaliśmy się uruchomić specjalna stronę internetową www.dbajoserce.pl, która działa także po zakończeniu akcji kardiologicznej. Strona ma charakter interaktywny. Można za jej pośrednictwem zadać pytanie lekarzowi, otrzymać odpowiedź, wykonać swój indywidualny test ryzyka sercowo-naczyniowego i uzyskać wiele cennych porad.

W każdym miejscu, które odwiedzała Kardiologiczna Poradnia Servier ustawiany był specjalny namiot edukacyjny. W oczekiwaniu na badania pacjenci mogli w nim obejrzeć film edukacyjny i otrzymać materiały o profilaktyce chorób serca oraz uzyskać wiele specjalistycznych porad dotyczących zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych. Do zadbania o swoje serce, zdrowej diety, unikania stresu i zwolnienia tempa namawiała wszystkich odwiedzających namiot edukacyjny Edyta Olszówka, Ambasador Akcji „Servier dla Serca”.

– Serce kobiety nie ma łatwego zadania – apelowała aktorka. – W ciągu całego życia uderza około 3 miliardów razy. Pamiętajmy, więc, by słuchać swego serca, by nie lekceważyć sygnałów i nie przegapić czasu, w którym wszystko jest jeszcze do naprawienia. „W walce o serce kobiety nie można się spóźnić”.

W ciągu 7 tygodni w Kardiologicznej Poradni Servier poddano badaniom łącznie 5 403 pacjentów, których średnia wieku wyniosła 59 lat. Analiza wyników wykazała, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego zaobserwowano u niemal 40 procent pacjentów (2108 osób). Stężenie glukozy powyżej 140 mg% stwierdzono u prawie 10 procent badanych (497 osób) a stężenie cholesterolu przekraczające 200 mg/dl – u 2305 osób (42,7 procent). Wśród osób odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier przeważały kobiety (3680 osób, 68 procent badanych). Prawie 3 pacjentów miało znaczną nadwagę (BMI >25).

Analiza wyników badań jednoznacznie wskazuje na konieczność wykonywania akcji profilaktycznych i nieustannego podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie chorób serca. Dla firmy Servier Polska jest to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą, będąc laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Wyróżnienia te są dowodem uznania rzetelności firmy Servier i konsekwencji w działaniach edukacyjnych podejmowanych we współpracy z polskim środowiskiem naukowym.

0 replies on “Podsumowanie wyników IV Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Diagnostycznej SERVIER DLA SERCA”