Rozpoczyna się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki kardiologicznej

W sierpniu b.r., już po raz kolejny rusza edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki kardiologicznej „Servier dla Serca”. Do października mieszkańcy 15 dużych miast Polski i 12 mniejszych ośrodków będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań pomiaru ciśnienia, poziomu glukozy i cholesterolu, badania EKG, a także z bezpłatnych porad i konsultacji kardiologicznych. Koordynatorem ogólnopolskim akcji jest, podobnie jak w roku ubiegłym, prof. dr hab. Andrzej Januszewicz z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Organizatorem akcji „Servier dla Serca” jest firma Servier Polska, doskonale znana z działań profilaktycznych propagujących edukację zdrowotną pacjentów oraz z wspierania środowiska lekarskiego, jedna z wiodących firm farmaceutycznych w Polsce.

Celem akcji jest przebadanie zgłaszających się do Kardiologicznej Poradni Servier osób, pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, głównej przyczyny zgonów na całym świecie. W każdym z 15 miast (Warszawa, Olsztyn, Białystok, Lublin, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Kraków, Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów) nad przebiegiem działań będą czuwać koordynatorzy regionalni – uznane autorytety medyczne. Akcja rozpocznie się 19 sierpnia w Warszawie, natomiast zakończy się 9 października b.r. Kardiologiczna Poradnia Servier jest mobilną przychodnią, w której pacjentom opiekę zapewnia wyspecjalizowany zespół medyczny: lekarze kardiolodzy i pielęgniarki. Każda osoba, której wyniki badań będą nieprawidłowe, będzie mogła skorzystać z bezpłatnej konsultacji kardiologicznej i uzyskać odpowiednie zalecenia dotyczące terapii i modyfikacji stylu życia.

mapka-2005

Akcja Servier dla Serca od lat cieszy się ogromną popularnością. Organizowana jest w tym roku już po raz trzeci. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na ogromne zainteresowanie Polaków badaniami profilaktycznymi układu krążenia. W 2004 roku Kardiologiczna Poradnia Servier w ciągu 6 tygodni odwiedziła 14 polskich miast. Podczas akcji poddano badaniom łącznie 5804 pacjentów. Wykazano, że 2305 osób (40 proc.) miało podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (>140/90 mm Hg), a u aż 67 proc. chorych stwierdzono nadwagę lub otyłość. 2741 osób (47 proc.) miało przekroczoną wartość 200 mg/dl stężenia cholesterolu całkowitego, natomiast u 17 proc. chorych stwierdzono nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi. Jak się okazało wśród pacjentów Kardiologicznej Poradni Servier przeważały kobiety (61 proc.). 92 proc. przebadanych to osoby z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową. Wyniki tych badań nie napawają optymizmem tym bardziej, że średnia wieku pacjentów Kardiologicznej Poradni Servier wyniosła jedynie 45 lat.

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów za pośrednictwem firmy Servier Polska mają na celu ograniczenie zapadalności na chorobę wieńcową, a tym samym zredukowanie jej społecznych następstw.

Grupa Badawcza Servier, uznawana za jedną z najbardziej odkrywczych firm farmaceutycznych na świecie, obecna jest w 140 krajach. W Polsce, jako Servier Polska, od wielu lat prowadzi długofalowe inwestycje w zakresie: badań nad nowymi lekami, produkcji i dystrybucji leków, informacji naukowej oraz profilaktyki i edukacji zdrowotnej pacjentów. W uznaniu za liczne zasługi, nie tylko na rzecz edukacji zdrowotnej pacjentów, ale także na rzecz środowiska lekarskiego, firma Servier Polska trzykrotnie została uhonorowana tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”, a w ubiegłym roku po raz trzeci mianem „Partnera Polskiej Kardiologii”. Ten prestiżowy tytuł co roku otrzymuje tylko jedna firma w Polsce. Nagrody przyznawane są przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Servier Polska otrzymało także medal za wieloletnie zasługi na rzecz działalności Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Firmę Servier, blisko 50 lat temu, założył doktor farmacji i medycyny – Jacques Servier. W Polsce firma Servier obecna jest od 1992 roku.

0 replies on “Rozpoczyna się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki kardiologicznej”