W jaki sposób 3-miesięczny trening Nordic Walking wpływa na ciśnienie tętnicze seniorów?

Nordic Walking to atrakcyjna forma aktywności ruchowej, która dynamicznie rozwija się w całej Europie. Sport, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza “Nordyckie Wędrówki”, jest połączeniem marszu oraz rytmicznego odpychania się od podłoża specjalnie zaprojektowanymi kijkami. Kolebką Nordic Walking jest daleka i zimna Finlandia, ale dzięki braku ograniczeń wiekowych i sprawnościowych tego sportu, bardzo szybko dotarł on do szerokiego grona osób w innych częściach kontynentu.

Postanowiono zbadać wpływ regularnego treningu Nordic Walking na ciśnienie tętnicze krwi u osób w wieku senioralnym. Badaniem objęto 80 kobiet w wieku 60-78 lat, które podzielono na dwie grupy:

  • eksperymentalną składającą się z 48 kobiet (31 bez nadciśnienia tętniczego i 17 z nadciśnieniem tętniczym), którym zaproponowano 3-miesięczny trening: 3 razy w tygodniu po 60 minut,
  • kontrolną tworzoną przez 32 kobiety (17 bez nadciśnienia tętniczego i 15 z nadciśnieniem tętniczym), które nie podejmowały regularnego treningu fizycznego przez cały okres trwania badania.

Szczegółowy plan treningu został ułożony przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Przed rozpoczęciem badania, jak i po jego zakończeniu, kobietom z obu grup zmierzono ciśnienie tętnicze w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Analizy wykazały, że trening Nordic Walking w grupie eksperymentalnej znacząco obniżył wartość ciśnienia tętniczego badanych kobiet. Odnotowano to zarówno w pomiarach ambulatoryjnych (spadek ciśnienia skurczowego średnio o 9 mm Hg i rozkurczowego – o 6,8 mm Hg), jak i domowych (spadek wartości odpowiednio o 4,9 i 2,9 mm Hg). Redukcja ciśnienia tętniczego była istotnie większa u kobiet chorujących na nadciśnienie niż u pacjentek zdrowych. W grupie kontrolnej, niepodejmującej regularnej aktywności fizycznej, nie zaobserwowano po okresie 3 miesięcy istotnych zmian ciśnienia krwi.

 

Zachowywanie zasad zdrowej diety, eliminacja używek, redukcja stresu i prowadzenie umiarkowanej aktywności fizycznej są rekomendowanymi elementami niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego. Nordic Walking jest dyscypliną, którą poleca się zarówno osobom zdrowym, jak i pacjentom z rozwijającymi się chorobami cywilizacyjnymi, do których należą cukrzyca, choroby serca oraz dysfunkcje układu ruchu. Szybki marsz angażujący wiele partii mięśni to idealny trening początkowy dla osób prowadzących siedzący tryb życia. Z wielkim przekonaniem polecany jest nieaktywnym i niemobilnym ludziom starszym, którym daje szansę na znaczącą poprawę zdrowia oraz uzyskanie codziennego dobrego samopoczucia.

Opracowano na podstawie:

Purzycka D., Prusik K., Bohdan M. i wsp.: Ocena wpływu 3-miesięcznego treningu Nordic Walking na ciśnienie tętnicze u kobiet po 60. roku życia. Nadciśnienie tętnicze: rok 2011, tom 15, nr 6, str. 335-340

0 replies on “W jaki sposób 3-miesięczny trening Nordic Walking wpływa na ciśnienie tętnicze seniorów?”