Stan przedcukrzycowy zwiększa ryzyko chorób serca

Badania przesiewowe oraz odpowiednie postępowanie ze stenem przedcukrzycowym mogą pomóc zapobiec schorzeniom serca u osób zdrowych znanej jako prewencja pierwotna oraz już obecnym chorobom kardiologicznym znanym jako prewencja wtórna.

 

Stan przedcukrzycowy jest pre-diagnozą cukrzycy w sytuacji, kiedy u danej osoby poziom cukru we krwi jest większy niż normalnie, ale jeszcze nie tak wysoki, aby rozpoznać cukrzycę. Oszacowano, że ponad 470 mln osób na świecie będzie miało stan przedcukrzycowy do 2030 roku a do 70 procent z nich zachoruje na cukrzycę typu 2.

Możliwe związki między stanem przedcukrzycowym a ryzykiem schorzeń serca oraz zgonu stały się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania. Ale ich wyniki nie są spójne a termin stan przedcukrzycowy pozostaje kontrowersyjny.

W celu dalszego zbadania tych kwestii badacze Southern Medical University w Chinach przeanalizowali wyniki 129 badań na temat związku stanu przedcukrzycowego ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi CVD oraz śmiercią z każdej przyczyny u osób z chorobą serca lub bez niej w wywiadzie. Badania objęły w sumie 10 mln osób i większość była wysokiej jakości oraz uwzględniała potencjalnie ważne czynniki takie jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne oraz styl życia.

Wyniki wykazały, że w populacji ogólnej stan przedcukrzycowy był związany z 13 procent większym ryzykiem zgonu z każdej przyczyny i 15 procent większym ryzykiem schorzeń sercowo-naczyniowych w czasie okresu kontynuacji i około 10 lat. Wiązał się również z wyższym ryzykiem choroby wieńcowej oraz udaru.

 

U pacjentów z chorobą serca w wywiadzie, stan przedcukrzycowy wiązał się z 36 procent wyższym ryzykiem zgonu z każdej przyczyny i 37 procent wyższym ryzykiem schorzeń sercowo-naczyniowych po okresie kontynuacji i w czasie 3 lat, ale nie wykazano różnic pod względem ryzyka udaru.

 

Żródło:
www.termedia.pl

Źródło: Sciencedaily/MK – Autor: Marta Koblańska

0 replies on “Stan przedcukrzycowy zwiększa ryzyko chorób serca”