Badanie opinii publicznej „Kondycja Serc Polaków w czasie pandemii COVID-19”

Badanie zrealizowane przez KANTAR Polska na potrzeby XVIII edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca.

Głównym celem badania było określenie zmian jakie pandemia koronawirusa spowodowała w zakresie leczenia chorób kardiologicznych i cukrzycy oraz w zakresie profilaktyki. Do badania zaproszono 400 osób, spośród których 300 stanowiło reprezentatywną grupę Polaków powyżej 40+ oraz 100 osób w wieku 60+ cierpiących na choroby kardiologiczne i/lub cukrzycę. Badanie zrealizowano na platformie realizacji badań telefonicznych Kartezjusz. Platforma ta służy do zbierania opinii na reprezentatywnej próbie Polaków, reprezentatywność ze względu na: wiek, płeć, wielkość miejscowości, województwo. Badanie zrealizowano na przełomie kwietnia i marca 2021.

kondycja-serc-polakow-w-czasie-pandemii-badanie-2021
POBIERZ RAPORT .pdf
0 replies on “Badanie opinii publicznej „Kondycja Serc Polaków w czasie pandemii COVID-19””