Nawet umiarkowane picie alkoholu to większe zagrożenie migotaniem przedsionków

Już regularne, umiarkowane picie alkoholu wiąże się z fizjologicznymi i elektrycznymi zmianami w sercu prowadzącymi do niebezpiecznego zaburzenia – wnioskują australijscy autorzy badania, które przedstawiono na łamach magazynu „Heart Rhythm”. Dlatego też zalecają ostrożność.

Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) to zaburzenie rytmu serca, które objawia się szybkimi, nieregularnymi skurczami przedsionków.

Już wcześniejsze badania wskazywały na związek ryzyka jego rozwoju z umiarkowanym piciem. Autorzy nowej pracy przytaczają metaanalizę tego typu badań z udziałem prawie 100 tys. osób, która wskazała, że wraz z każdym dodatkowym drinkiem dziennie zagrożenie tym problemem wzrasta o 8 proc.

Brakowało jednak zrozumienia relacji między tego typu piciem a związanymi z migotaniem fizjologicznymi zmianami.

Autorzy nowego badania przeprowadzili więc precyzyjne testy aktywności elektrycznej serc 75 pacjentów cierpiących na AF. 25 z nich piło dużo, 25 umiarkowanie, a 25 – niewiele.

Konsumpcja od 8 do 21 drinków tygodniowo (za jeden drink uznano 12 g alkoholu) oznaczała picie umiarkowane, a od 2 do 7 drinków – niewielkie spożycie.

Jak się okazało, już umiarkowanemu piciu towarzyszyły elektryczne sygnały wskazujące na istnienie w sercu blizn i zaburzeń przewodzenia sterujących mięśniem elektrycznych sygnałów.

„Badanie to podkreśla wagę nadmiernego picia alkoholu jako istotnego czynnika rozwoju AF” – mówi kierujący pracami prof. Peter Kistler.

„Regularne, umiarkowane picie – ale nie picie niewielkich ilości – to ważny, modyfikowalny czynnik ryzyka AF związany z niższym napięciem elektrycznym w przedsionkach i ograniczeniem przewodnictwa. Te elektryczne i strukturalne zmiany mogą wyjaśnić skłonność regularnie pijących osób do AF. Ważne jest, aby lekarze opiekujący się osobami z AF pytali pacjentów o spożycie alkoholu i zapewnili odpowiednią pomoc tym, którzy pozwalają sobie na zbyt wiele” – przestrzega specjalista.

mat/ zan/

Źródło : http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,32413,nawet-umiarkowane-picie-alkoholu-wieksze-zagrozenie-migotaniem-przedsionkow

0 replies on “Nawet umiarkowane picie alkoholu to większe zagrożenie migotaniem przedsionków”