Konsumpcja czerwonego mięsa a czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Marta Guasch-Ferré i wsp. Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials of Red Meat Consumption in Comparison With Various Comparison Diets on Cardiovascular Risk Factors. Circulation. 2019;139:1828–1845 (dostępny pełen tekst)

Mięso jest powszechnym składnikiem diet na całym świecie. Dane z badań epidemiologicznych sugerują, że większa konsumpcja czerwonego mięsa i zwłaszcza przetworzonego mięsa wiąże się z wyższym ryzykiem cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i niektórych nowotworów.

Badania randomizowane temu poświęcone  dały jednak niespójne wyniki. Niedawna meta-analiza nie wykazała wpływu spożywania ≥0,5 porcji czerwonego mięsa na dobę  na profil lipidowy i ciśnienie tętnicze (w porównaniu do <0,5 na dobę). W analizie nie uwzględniano jednak, jakie produkty zastępowały w diecie czerwone mięso w grupie kontrolnej.

W Circulation opublikowano nową metaanalizę  36 badań z udziałem 1803 uczestników. Spożywanie czerwonego mięsa porównywano z kilkoma dietami porównawczymi: konsumpcją w zamian wysokiej jakości protein roślinnych (warzywa strączkowe, soja, orzechy), ryb, drobiu, produktów mlecznych, węglowodanów rafinowanych.

Stwierdzono, że tylko w przypadku zastąpienia mięsa czerwonego wysokiej jakości proteinami roślinnymi obserwowano poprawę profilu lipidowego.

Autorzy wymieniają potencjalne mechanizmy obserwowanego związku:

  • produkty  roślinne zawierają znacznie więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, antyoksydantów, polifenoli a mniej tłuszczów nasyconych i cholesterolu
  • żelazo hemowe  zawarte w mięsie może odgrywać rolę w etiopatogenezie  miażdżycy
  • w mięsie zawarte są prekursory  tlenku trimetyloaminy wytwarzanego przez mikrobiom jelitowy, związanego z większym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych
  • niekorzystny wpływ zdrowotny mają zawarte w mięsie przetworzonym sód, azotyny i azotany (chociaż w większości prac  badano chude nieprzetworzone mięso czerwone)

Zdaniem autorów diety oparte o produkty roślinne powinny być rekomendowane z powodu właściwości zdrowotnych i z powodów ekologicznych.

Opracowano na podstawie: Circulation, 9 kwietnia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Konsumpcja czerwonego mięsa a czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego”