MAMO, TATO, MÓWIĘ CI TO TYLKO DLATEGO, ŻE CIEBIE KOCHAM. DAJ SOBIE ZMIERZYĆ CIŚNIENIE. DLACZEGO? #BOJATAKMOWIE – nowa kampania społeczna dot. nadciśnienia tętniczego

Kampania #bojatakmowie jest nową ogólnoświatową kampanią społeczną skierowaną do osób młodych, którzy powinni zdać sobie sprawę z faktu, że problem nadciśnienia tętniczego może być im bliższy niż im się pozornie wydaje. Nadciśnienie tętnicze krwi jest „cichą”, czasem – szczególnie w początkowym stadium, wręcz bezobjawową chorobą. Przez lata potrafi być niezauważona, co w konsekwencji może prowadzić do poważnych schorzeń układu krążenia, zwiększających ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi jest jedynym sposobem na to, aby dowiedzieć się, czy jego wartości są prawidłowe.

 

Nadciśnienie tętnicze wciąż pozostaje główną przyczyną śmierci pacjentów na świecie[1]. Szacuje się, że globalnie około 9,4 mln osób każdego roku umiera z tego powodu.  W Polsce nadciśnienie tętnicze jest diagnozowane u około 35 – 40% osób powyżej 18 roku życia. Tym samym problem ten dotyczy od 10 do 12,5 mln dorosłych Polaków. Niestety, wciąż tylko mniej niż połowa z nich wie o swojej chorobie, ponieważ często schorzenie to nie wiąże się z żadnymi widocznymi czy odczuwalnymi objawami.  Jedynym sposobem, by stwierdzić, czy ktoś ma nadciśnienie, jest pomiar ciśnienia tętniczego.


To badanie, które jest proste, szybkie i bezbolesne.

 

Idea kampanii

 

„Bo ja tak mówię” – brzmi znajomo? Wielu z nas usłyszało to zdanie przynajmniej raz w życiu od swoich rodziców, którzy wierzyli, że wiedzą co jest dla nas dobre. Czas by dziś role się odwróciły, by dziś będąc już dorosłym wziąć na siebie odpowiedzialność i powiedzieć swoim rodzicom, co powinni zrobić dla swojego zdrowia. Bo to może uratować im nawet życie – podkreśla lek. med. Katarzyna Urbańska z Servier Polska, organizatora kampanii w Polsce.

 

Ideą internetowej kampanii #bojatakmowie jest zachęcenie młodych osób do tego, aby nakłonili swoich rodziców do zmierzenia sobie ciśnienia. Dlaczego? Ponieważ taki pomiar może dać im cenną informację dotyczącą stanu zdrowia, może być wskazówką, że dzieje się coś niedobrego i należy skonsultować się z lekarzem. Wysokie ciśnienie krwi jest bowiem realnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale i życia szczególnie wśród osób starszych. Skutkiem niekontrolowanego i nieleczonego nadciśnienia tętniczego może być bowiem zawał serca czy udar mózgu.

 

W ramach kampanii powstała strona internetowa www.bojatakmowie.pl, na której można znaleźć wiele praktycznych informacji dotyczących nadciśnienia tętniczego, a także czynników ryzyka czy zasad prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.  Na stronie można też w 3 prostych krokach stworzyć własną eKartkę dla swoich rodziców czy bliskich z wiadomością zachęcającą ich do zmierzenia ciśnienia.

 

Kampania #bojatakmowie (#becauseisayso) jest organizowana przez firmę Servier przy współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego (ISH) organizującym już drugą w tym roku edycję badania Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia Tętniczego.

 

Nadciśnienie tętnicze

 

Wartości optymalnego ciśnienia to 120/80 mmHg. Nadciśnienie tętnicze definiuje się kiedy jego skurczowe i/lub rozkurczowe wartości ≥140/90 mmHg.  Kiedy ciśnienie krwi jest wysokie, naczynia krwionośne oraz organy takie jak serce, nerki czy mózg są stale poddawane zwiększonemu ciśnieniu, co mocno je obciąża prowadząc do rozwoju chorób układu krążenia czy udaru. Na rozwój nadciśnienia wpływają czynniki genetyczne czy wiek, ale także określony tryb życia jak np. nadmierne spożycie alkoholu czy soli, brak aktywności fizycznej, nadmierną wagę, palenie i stres2. Eliminacja czynników ryzyka związanych z trybem życia jest pierwszym krokiem w przeciwdziałaniu i zapobieganiu nadciśnieniu.

[1] Poulter N et al. Lancet. 2015;386(9995): s. 801-812.
[2] National Institutes of Health. National heart, lung and blood institute.  https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hbp/atrisk
[3]  World Health Organisation. A global brief on hypertension Silent killer, public health crisis. WHO 2013.
0 replies on “MAMO, TATO, MÓWIĘ CI TO TYLKO DLATEGO, ŻE CIEBIE KOCHAM. DAJ SOBIE ZMIERZYĆ CIŚNIENIE. DLACZEGO? #BOJATAKMOWIE – nowa kampania społeczna dot. nadciśnienia tętniczego”