Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 2017 (MMM17)

MAY MEASUREMENT MONTH 2017 (MMM17)”, w wolnym polskim tłumaczeniu „MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w Polsce w 2017 roku (MMM17)”, jest kampanią edukacyjno-profilaktyczną, w którą zaangażowało się około 100 krajów na całym świecie z zamiarem przebadania 25 mln ludzi, w tym od 50 tys. do 250 tys. Polaków. Badanie MMM17 polega na pomiarze ciśnienia tętniczego krwi u osób dorosłych – powyżej 18 lat, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu ostatniego roku.

 

Organizatorom kampanii MMM17 przyświecają bardzo jasne cele. Po pierwsze zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przesiewowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, a tym samym rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego u przebadanych osób, u których podwyższone ciśnienie wymaga interwencji zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Po drugie wykorzystanie danych na temat nieleczonego nadciśnienia tętniczego do kształtowania właściwej polityki zdrowotnej w tym zakresie.

 

May Measurement Month 2017 – Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 2017 (MMM17)

Kampania MMM17 to globalne przedsięwzięcie mające na celu podniesienie świadomości pacjentów w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadciśnienie tętnicze. Organizatorami badania MMM17 są Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego. W Polsce pomiary ciśnienia tętniczego będą prowadzone w całym kraju w kilku tysiącach placówek medycznych, w tym we wszystkich placówkach Medicover oraz aptekach biorących udział w kampanii MMM17.

 

W badaniu MMM17 obserwacją zostaną objęte osoby dorosłe, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu ostatniego roku oraz które zgodzą się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca, a także udzielić odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ich podstawowych danych demograficznych oraz sytuacji zdrowotnej. Wszystkie gromadzone dane będą miały charakter anonimowy. Lekarze, pielęgniarki oraz farmaceuci zaangażowani w projekt będą przesyłać zebrane wyniki drogą elektroniczną poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację (APP MMM17) do centralnej, światowej bazy danych.

 

Badani pacjenci, których wynik pomiaru ciśnienia będzie wskazywał na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, otrzymają pisemną poradę z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań, np. zmiany diety i stylu życia. W ten sposób twórcy kampanii chcą podnieść świadomość o zagrożeniach wynikających z nadciśnienia tętniczego i zapobiegać postępowi choroby.

W grupie wysokiego ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego są mężczyźni w wieku powyżej 55 lat i kobiety powyżej 65 lat, osoby palące papierosy, osoby z podwyższonymi parametrami profilu lipidowego/cholesterolowego (dyslipidemia), osoby z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej (cukrzyca) lub przewlekłymi chorobami nerek, a także osoby z otyłością czy dodatnim wywiadem rodzinnym w zakresie chorób sercowo-naczyniowych.

 

Więcej informacji na stronie www.mmm17.pl

0 replies on “Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 2017 (MMM17)”