Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań w KARDIOLOGICZNEJ PORADNI SERVIER w Warszawie

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

organizator ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej

„ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI”

odbywającej się w Warszawie pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

patronat-honorowy-prezydenta-miasta-stolecznego-warszawy

zaprasza

do skorzystania z bezpłatnych badań w

KARDIOLOGICZNEJ PORADNI SERVIER:

servier-dla-serca

6 września (wtorek)

w godz. 10.00 – 18.00*
Krakowskie Przedmieście 50

(plac przed Kościołem Seminaryjnym)

 

 Bezpłatne badania obejmują:

ciśnienie tętnicze | stężenie glukozy | wskaźnik BMI

stężenie cholesterolu całkowitego | wskaźnik kostka-ramię (ABI)

 

W uzasadnionych przypadkach (nieprawidłowe wyniki ww. badań) zapewniamy możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej specjalistycznej diagnostyki (EKG serca, ECHO serca).

 *Kardiologiczna Poradnia Servier może przyjąć ograniczoną liczbę osób

„ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI” to kampa­nia edukacyjna na rzecz upowszechniania profilaktyki chorób układu krążenia oraz budowania świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kampania zwraca szczególną uwagę na rolę interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwa­laniu zdrowego stylu życia, tj. podnoszeniu świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu zachowań prozdrowotnych na edu­kację młodego pokolenia, ale również pro­mowaniu postaw nakierowanych na umoc­nienie i polepszenie jakości zdrowia, gdzie wzór do naśladowania mogą stanowić do­brze wyedukowana młodzież i dzieci.

Pierwszy etap kampanii „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDRO­WI DOROŚLI” realizowany jest w ramach XIV edycji akcji „SERVIER DLA SERCA”.

W Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier mieszkań­cy 11 polskich miast mogą skorzystać z bezpłat­nych badań profilaktycznych, którym towarzyszy przestrzeń edukacji, sportu i zabawy (Edukacyjny Namiot Servier), gdzie można pozyskać informa­cje z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu serco­wo-naczyniowego, sprawdzić swoją wiedzę w konkursach edukacyjnych oraz umie­jętności sportowe. Wśród zaplanowanych aktywności znajdują się m.in.: propozycja bicia rekordu wspólnie pokonanych kilometrów na bieżni i rowerach treningowych, multimedialna oferta wdrożenia zbi­lansowanej diety dla całej rodziny oraz interaktywna Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, przybliżająca aktualne wytyczne In­stytutu Żywności i Żywienia. Zarówno dzieci jak i dorośli mogą wypełnić specjalną ankietę sprawdzającą ich codzienne nawyki i przyzwyczajenia zwią­zane z dietą i aktywnością fizyczną. Po podliczeniu odpowiedzi test ocenia deklarowane postawy oraz kieruje do porad dotyczących zdrowego stylu życia. Dla wszystkich odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier przygotowano ciekawe materiały edukacyjne.

www.ptkardio.pl
www.dbajoserce.pl
www.facebook.com/PolskieTowarzystwoKardiologiczne
www.facebook.com/dbajoserce

0 replies on “Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań w KARDIOLOGICZNEJ PORADNI SERVIER w Warszawie”