Choroby układu sercowo-naczyniowego w Europie – stan na rok 2014

Na łamach European Heart Journal ukazał się interesujący artykuł poświęcony aktualnej epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego w Europie (53 krajach regionu). Jego autorzy przypominają, że w badaniu Global Burden of Disease oszacowano, iż w roku 2010 29.6% wszystkich zgonów na świecie spowodowały choroby układu sercowo-naczyniowego – dwukrotnie więcej niż nowotwory.

W pracy wykorzystano dane World Health Organization (WHO) oraz Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Łącznie choroby układu sercowo-naczyniowego spowodowały 51% zgonów u kobiet i 42% u mężczyzn, w porównaniu z 19% i 23%, zgonów dla nowotworów. Warto jednak zauważyć, że sytuacja różniła się znacząco w poszczególnych regionach i obecnie w 10 krajach nowotwory powodują więcej zgonów u mężczyzn (Belgia, Dania, Francja, Izrael, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania oraz San Marino). Nadal jednak w 32 z 52 krajów u kobiet liczba zgonów sercowo-naczyniowych jest dwukrotnie większa niż nowotworowych a w 15 krajach czterokrotnie większa (u mężczyzn odpowiednio w 21 i 6 krajach).

Trzy z każdych dziesięciu zgonów w Europie u osób przed 65 rokiem życia były spowodowane chorobami układu sercowo-naczyniowego. Przed 75 rokiem życia zmarło z ich powodu 1.48 miliona osób. Wskaźnik przedwczesnych zgonów różnił się niemal 10-krotnie i wynosił od poniżej 65 na 100 000 przed 75 rokiem życia w San Marino, Francji, Izraelu i Szwajcarii do ponad 560 na 100 000 W Federacji Rosyjskiej i na Białorusi.

Najniższa śmiertelność sercowo-naczyniowa (skorygowana o wiek) jest obecnie w Danii i Norwegii (180 na 100 000 mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych oraz 120 na 100 000 u kobiet). Najwyższe wskaźniki śmiertelności notowano w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi u mężczyzn (915 oraz 892 na 100 000), oraz w Uzbekistanie i Kirgistanie u kobiet (662 oraz 588 na 100 000).

W Polsce wskaźniki te wyniosły u mężczyzn i kobiet odpowiednio 415 oraz 244 na 100 000 i w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyły się o 26% i 29%. Wskaźniki śmiertelności szpitalnej w zawale serca różniły się pomiędzy poszczególnymi krajami nawet 5-krotnie – od 14,8% na Łotwie do 2,9% w Danii (5.2% w Polsce). W ciągu ostatnich 5 lat w większości krajów obserwowano spadek śmiertelności w zawale serca. Jednocześnie jednak liczba hospitalizacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w niemal wszystkich krajach uległa zwiększeniu. Podobny trend obserwowano w przypadku udarów mózgu.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal
Magdalena Lipczyńska

Melanie Nichols i wsp. Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update, LINK: Eur Heart J 2014;35:2929

0 replies on “Choroby układu sercowo-naczyniowego w Europie – stan na rok 2014”