APEL POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO TOWARZYSZĄCY OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI”

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje do wszystkich obywateli, w tym przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń o aktywne włączenie się do działań na rzecz profilaktyki chorób serca i naczyń oraz powszechnej edukacji dotyczącej zagrożenia tymi chorobami.

Do zajęcia powyższego stanowiska zobowiązują nas niepokojące dane wskazujące na szybkie rozpowszechnianie się czynników ryzyka, prowadzących do zachorowań i zgonów z powodu  chorób serca i naczyń. Liczba zachorowań i zgonów w Polsce jest zdecydowanie wyższa niż w krajach „starej” Unii Europejskiej. Choroby układu krążenia odpowiadają za prawie  połowę z nich, głównie choroba wieńcowa/zawały serca, niewydolność serca oraz udary mózgu. Ciągle zbyt wielu Polaków umiera przedwcześnie, bądź ze względu na zły stan zdrowia nie może realizować planów zawodowych i rodzinnych.

Na szczególną uwagę zasługują zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży! Polska zajmuje pierwsze, niechlubne miejsce w Europie pod względem najszybszego przyrostu liczby dzieci z nadwagą i otyłością, dyslipidemią, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. Jak wiadomo, te dzieci i młodzież są szczególnie narażone na wczesne wystąpienie miażdżycy, zawału serca i innych poważnych chorób układu krążenia, prowadzących do inwalidztwa i obarczonych złym rokowaniem.

Zainicjowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogólnopolska kampania edukacyjna – „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” – zwraca uwagę na powyższe zagrożenia oraz proponuje działania zapobiegawcze, a wśród nich edukację prozdrowotną, która powinna objąć dzieci już w wieku przedszkolnym. Jesteśmy przekonani, że wyrobienie nawyku odpowiedniej diety, regularnej, sprzyjającej zdrowiu aktywności fizycznej oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także eliminacja szkodliwych dla zdrowia zachowań, ma kluczowe znaczenie dla przyszłego stanu zdrowia Polaków. Wierzymy, że przekonana do tych działań młodzież będzie pozytywnie oddziaływać nie tylko na rówieśników, ale także na rodzeństwo, rodziców i najbliższe otoczenie. Pragniemy przy aktywnej pomocy środowiska medycznego, pedagogicznego i dziennikarskiego, propagować zdrowie i uczyć w jaki sposób można zminimalizować ryzyko chorób układu krążenia tak, aby w przyszłości zredukować liczbę zawałów serca i udarów mózgu.

Doceniając znaczenie wszystkich prowadzonych do tej pory działań w dziedzinie promocji zdrowia i profilaktyki chorób serca i naczyń w naszym kraju oraz zachęcając do ich kontynuacji, zwracamy się z apelem do władz centralnych i lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli, dziennikarzy, rodziców i… dziadków oraz wszystkich obywateli naszego kraju:

Zwróćmy większą uwagę na skuteczną edukację w zakresie zdrowia i możliwości zapobiegania chorobom serca i naczyń! Nie pozwólmy aby nasze dzieci i młodzież stały się wkrótce pacjentami oddziałów kardiologicznych z powodu niewłaściwego stylu życia i niedostatecznej wiedzy o zdrowiu! Twórzmy wspólnie w środowisku nauki, pracy i domowym  warunki sprzyjające ZDROWIU!

Mamy nadzieję, że głos Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego spotka się z przychylnością i aprobatą organów administracji publicznej, środowiska medycznego i pedagogicznego i przyczyni się do włączenia do powszechnej edukacji nauki o zdrowiu oraz zapobieganiu najgroźniejszym chorobom. Odpowiedni zasób wiedzy sprzyja współodpowiedzialności za własne zdrowie i pozwala dokonywać prozdrowotnych wyborów, a skoordynowana, szeroko prowadzona edukacja przyczyni się do redukcji zapadalności na choroby układu krążenia, co pozwoli uratować życie tysięcy Polaków i ograniczyć wydatki na leczenie.

 

piotr-hoffman-podpis

Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

wojciech-drygas-podpis

Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

piotr-jankowski-podpis

Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

tomasz-zdrojewski-podpis

Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski

Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

0 replies on “APEL POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO TOWARZYSZĄCY OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ „ZDROWE DZIECI, ZDROWA MŁODZIEŻ, ZDROWI DOROŚLI””