Zobacz serce od środka!

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno-Edukacyjnej Servier dla Serca będzie miała wyjątkowy przebieg, Wizytom Kardiologicznej Poradni Servier we wszystkich 14 miastach w całej Polsce od Szczecina po Rzeszów towarzyszy niezwykła wizualizacja – wielkie, przestrzenne serce.

Dzięki temu wszystkie osoby odwiedzające poradnię, oczekujące na badania lub tylko przechodzące w pobliżu miejsca postoju Kardiologicznej Poradni Servier będą mogły zapoznać się ze schematem pracy serca, jego budową i funkcjonowaniem.

 

 1. serce-2009Prawy przedsionek
 2. Lewy przedsionek
 3. Żyła główna górna
 4. Łuk aorty
 5. Lewa tętnica płucna
 6. Żyła płucna dolna
 7. Zastawka mitralna
 8. Zastawka aortalna
 9. Komora lewa
 10. Komora prawa
 11. Żyła główna dolna
 12. Zastawka trójdzielna
 13. Zastawka pnia płucnego

Źródło: Wikipedia, licencja GNU

 

Serce człowieka składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór. Przyjmuje się, że cykl pracy serca rozpoczyna się od momentu, w którym przedsionki i komory serca, są w stanie rozkurczu i krew pod wpływem różnicy ciśnień przepływa z żył głównych i płucnych do przedsionków, a stamtąd do komór. Przyjmując za umowny początek przepływu krwi prawą część serca, przepływa ona następującą drogą: z żył głównych (dolnej i górnej), którymi z tkanek obwodowych ciała płynie krew o małej zawartości tlenu, krew wpływa do prawego przedsionka, skąd przechodzi do prawej komory. Stamtąd wyrzucana jest do pnia płucnego, czyli tętnic prowadzących w kierunku płuc. Tętnicami krew wędruje do płuc, gdzie w pęcherzykach płucnych dochodzi do wymiany gazowej i utlenowania krwi. Z płuc krew o dużej zawartości tlenu wraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka, lewej komory, a stamtąd przez aortę płynie do tkanek obwodowych i zaopatruje je w tlen konieczny do funkcjonowania organizmu. Z obwodu krew wraca do serca i obieg krwi się powtarza.

Dokładnie taką drogę będą mogły przejść osoby, które odwiedzą Kardiologiczną Poradnię Servier i zechcą zapoznać się z modelem serca przygotowanym specjalnie z okazji siódmej edycji akcji Servier dla Serca. Gorąco zapraszamy.

0 replies on “Zobacz serce od środka!”