Servier dla Serca IV edcyja – SERCE KOBIETY – Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno-Diagnostyczna

Kardiologiczna Poradnia Servier znowu wyjeżdża w Polskę. Już po raz czwarty rusza Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno-Diagnostyczna „Servier dla Serca”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „SERCE KOBIETY”.

Jej celem jest nie tylko przebadanie Polaków pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, ale również popularyzacja wiedzy na temat czynników chorób serca i ich powikłań, a także uświadomienie Polakom potrzeby wykonywania badań profilaktycznych nierzadko związanych z koniecznością zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia. Akcji patronują Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

– W ramach akcji w Kardiologicznej Poradni Servier przebadano dotychczas prawie 19.000 osób. U ponad 90 procent badanych stwierdzono przynajmniej jeden czynnik ryzyka zawału serca, co dowodzi rosnącej wciąż potrzeby podnoszenia wśród społeczeństwa świadomości dotyczącej zagrożeń w zakresie chorób serca – mówi dr Katarzyna Urbańska organizator akcji Servier dla Serca. – Chcemy zachęcić wszystkie Panie do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, a także do przeprowadzenia badań diagnostycznych. Nie oznacza to oczywiście, że do poradni nie będą mogli przyjść mężczyźni. Przecież każdy z nich ma żonę, matkę, siostrę czy córkę. Może czas o nich pomyśleć?

W tym roku w ciągu siedmiu tygodni Kardiologiczna Poradnia Servier odwiedzi 26 miast w całej Polsce. Ich mieszkańcy będą mogli zbadać ciśnienie krwi, poziom glukozy, cholesterolu oraz wykonać EKG serca. Otrzymają także materiały edukacyjne o nadciśnieniu, zdrowym stylu życia i prawidłowych nawykach żywieniowych.

mapa-2006

Nie tylko pacjenci i lekarze podkreślają szczególne znaczenie społecznej akcji profilaktyki kardiologicznej „Servier dla serca”. Jej wagę doceniają również uznane autorytety medyczne.

– Nadciśnienie tętnicze najczęściej nie boli – mówi profesor Kalina Kawecka-Jaszcz, wiceprzewodnicząca Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK. – Dlatego ludzie nie zgłaszają się z nim do lekarza. Podwyższone ciśnienie najczęściej stwierdzane jest zupełnie przypadkowo podczas innych badań. Dzięki akcji „Servier dla serca” możemy zdiagnozować podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, głównego czynnika ryzyka chorób serca, a także przekazać pacjentowi zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania, a tym samym – uniknąć wielu bardzo niebezpiecznych powikłań nadciśnienia tętniczego.

Ambasadorem tegorocznej edycji Akcji Profilaktyczno-Diagnostycznej „Servier dla Serca” jest jedna z najlepszych i najbardziej popularnych polskich aktorek – Edyta Olszówka, znana z seriali telewizyjnych „Samo Życie”, „Ekstradycja”, „Dom”, filmów „Strefa ciszy”, „Sezon na leszcza” czy „Ciało” oraz wielu wyjątkowych ról w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

edyta-olszowka-ambasador-2006

– Jest takie powiedzenie „W walce o serce kobiety nie można się spóźnić” – mówi Edyta Olszówka. – To piękna i prawdziwa myśl. Pamiętajmy, że choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. I że połowy tych zgonów można uniknąć, pod warunkiem, że nie będziemy lekceważyć sygnałów, że nie przegapimy czasu, w którym wszystko jest jeszcze do naprawienia, że zaczniemy o siebie dbać od zaraz. Bo drugiej szansy nie będzie.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „SERCE KOBIETY”.

  • Serce kobiety wykonuje w ciągu życia około 3 miliardów uderzeń
  • Eksperci i autorytety medyczne biją na alarm – choroby układu sercowo-naczyniowego to NAJCZĘSTSZA przyczyna zgonów kobiet w Polsce.
  • Regularna kontrola poziomu ciśnienia, glukozy i cholesterolu znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca.
  • Ciągle zbyt niska jest wśród kobiet świadomość zagrożeń, jakie niosą choroby serca.
  • Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki chorób serca ma więc ogromne znaczenie dla skuteczności leczenia tych schorzeń.
  • Każdego dnia z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera 250 kobiet!
  • Około dziesięć razy więcej kobiet dotkniętych jest chorobą wieńcową i udarem mózgu niż rakiem piersi!
  • Bardzo istotna dla skutecznego zapobiegania chorobom serca u kobiet jest promocja zachowań prozdrowotnych, czyli… Intensywny ruch, odpowiednia dieta, rzucenie palenia czy ograniczenie spożycia alkoholu i soli.

Efekty zmiany stylu życia widać już po kilku miesiącach. Niestety zwłaszcza kobietom, trudno jest zachować konsekwencję i silną wolę, szczególnie, jeśli chodzi o rzucanie palenia, bo obawiają się one wzrostu masy ciała towarzyszącego rzucaniu palenia.

Tymczasem korzyści z rzucenia palenia wielokrotnie przewyższają ewentualny wzrost masy ciała.

Yes, yes, yes, czyli zdecydowane tak dla SERCA KOBIETY!!!

0 replies on “Servier dla Serca IV edcyja – SERCE KOBIETY – Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno-Diagnostyczna”