Trzecia edycja akcji „SERVIER DLA SERCA” zakończona! W tym roku przebadanych zostało ponad 6 200 pacjentów!

Podsumowanie wyników ogólnopolskiej akcji profilaktyczno – diagnostycznej

9 października b.r. zakończyła się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyczno – diagnostycznej „Servier dla Serca”, zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Od 19 sierpnia do 9 października, mieszkańcy 28 polskich miast mogli w Kardiologicznej Poradni Servier bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy i cholesterolu, przeprowadzić badania EKG, a także skorzystać z bezpłatnej porady kardiologa. Na poziomie ogólnopolskim akcję koordynował prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ambasadorem akcji została znana polska aktorka – Pani Teresa Lipowska.

W ciągu 7 tygodni poddano badaniom łącznie 6 213 pacjentów, których średnia wieku wyniosła 59 lat. Analiza wyników wykazała, że 2 221 osób (36 proc.) miało podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (>140/90 mm Hg). U aż 64 proc. chorych zdiagnozowano nadwagę lub otyłość, a średnia wartość BMI wyniosła 27 (podczas gdy prawidłowa wartość < 25). 2 446 osób (39 proc.) miało przekroczoną wartość 200 mg/dl stężenia cholesterolu całkowitego, natomiast u 9 proc. chorych stwierdzono nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi. Wśród pacjentów Kardiologicznej Poradni Servier przeważały kobiety (59 proc.). 18 proc. pacjentów, którzy zgłosili się do Kardiologicznej Poradni Servier, było palaczami. Wyniki badań nie napawają optymizmem, mimo że są lepsze od ubiegłorocznych. W drugiej edycji akcji „Servier dla Serca” podwyższone ciśnienie stwierdzono u 40 proc. pacjentów, nadwagę lub otyłość miało 67 proc., a podwyższony poziom cholesterolu 47 proc. osób. Przekroczone stężenie glukozy we krwi stwierdzono wówczas u aż 17 proc. osób.

W tym roku firma Servier, zwróciła szczególną uwagę na rolę edukacji zdrowotnej w profilaktyce i procesie leczenia. W tym celu, w ramach akcji, przeprowadzone zostały szeroko zakrojone działania edukacyjne. W każdej z odwiedzanych przez Kardiologiczną Poradnię Servier miejscowości, został zorganizowany Namiot Edukacyjny Servier. Emitowany w nim film zachęcał widzów do wdrożenia w codziennym życiu zdrowej diety i wysiłku fizycznego, a także przekazywał podstawowe informacje na temat nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Do zdrowego stylu życia i przeprowadzenia badań przekonywała wszystkich ambasadorka akcji – Pani Teresa Lipowska, apelując: „Kochani, nie zapominajcie o swoim sercu. Warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarskich i badania profilaktyczne ”.

„Poprzez działania edukacyjne skierowane do pacjentów, po raz kolejny podjęliśmy próbę zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego na temat zagrożeń związanych z chorobami układu sercowo – naczyniowego. Każdy pacjent odwiedzający Kardiologiczną Poradnię Servier otrzymał komplet materiałów edukacyjnych (nt. nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej oraz cukrzycy) oraz zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia.” – powiedziała dr Katarzyna Urbańska, przedstawicielka organizatora akcji.

W tym roku akcja „Servier dla Serca” została zorganizowana już po raz trzeci. Zapobieganie rozwojowi choroby wieńcowej, a jeśli ona już istnieje – powstrzymanie jej postępu – to podstawowe cele tego przedsięwzięcia.

Mimo, iż na niektóre czynniki ryzyka nie mamy żadnego wpływu, nie budzi wątpliwości fakt, że zmiana stylu życia i modyfikacja poddających się zmianie czynników ryzyka, zmniejsza zachorowalność i umieralność z powodu chorób serca, szczególnie z powodu choroby wieńcowej – powiedział prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz – koordynator ogólnopolski akcji.

W tym roku firma Servier została uhonorowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne prestiżowym tytułem Partnera Polskiej Kardiologii. To zaszczytne miano, które co roku otrzymuje tylko jedna firma w Polsce, zostało przyznane firmie Servier już po raz czwarty. Firma otrzymała także, z rąk Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pamiątkowy medal przyznany za wieloletnią działalność na rzecz środowiska kardiologicznego. Grupę Badawczą Servier, blisko 50 lat temu, założył doktor farmacji i medycyny – Jacques Servier. W Polsce firma Servier obecna jest od 1992 roku.

W ramach akcji „SERVIER DLA SERCA” w latach 2003 – 2005 przebadanych zostało ponad 18 000 osób

0 replies on “Trzecia edycja akcji „SERVIER DLA SERCA” zakończona! W tym roku przebadanych zostało ponad 6 200 pacjentów!”