Maria Magdalena Dąbrowska, psycholog, psychopedagog kreatywności, nauczyciel wychowania przedszkolnego

W roku 2010 miałam możliwość wziąć udział w pilotażowym programie edukacyjnym „Szkoła Servier” realizowanym w ramach akcji „Servier dla Serca”.  Poproszono mnie o napisanie scenariuszy zajęć dotyczących profilaktyki chorób serca, skierowanych do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce i o współtworzenie broszur edukacyjnych dla dzieci. W ten sposób powstały dwa konspekty zajęć warsztatowych, zawierające propozycje ćwiczeń i zabaw mających na celu kształtowanie świadomości i aktywnej postawy uczniów wobec zdrowego stylu życia oraz pobudzenie ich do twórczego myślenia. Jako dodatek do scenariuszy powstały też kolorowe broszury informacyjno – edukacyjne dla dzieci, zawierające oprócz informacji i ciekawostek, również wiele interesujących zabaw i łamigłówek. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół w całej Polsce. Jej uświetnieniem były „Serdeczne lekcje”, odbywające się w Namiocie Edukacyjnym Servier, w różnych miastach Polski, prowadzone między innymi w oparciu o stworzone na potrzeby akcji konspekty zajęć profilaktycznych. Praca przy tym projekcie była dla mnie ciekawym, rozwijającym i bardzo cennym doświadczeniem. Bardzo się cieszę, że mogłam zaangażować się w tak słuszną sprawę. Niestety, profilaktyka chorób serca nadal bardzo kuleje. Nie sztuką jest udać się do lekarza, kiedy coś niepokojącego zaczyna dziać się w naszym organizmie. Sztuką jest żyć w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu chorób serca. Zatrważające jak wysoki jest co roku odsetek osób, zapadających na tego typu schorzenia. Trudno jest skłonić dorosłych do zmiany stylu życia, dlatego tak bardzo ważne jest, aby profilaktyki uczyć już od najmłodszych lat. To właśnie zadanie rodziców i nauczycieli. Nie jest do tego potrzebna skomplikowana wiedza medyczna. Na początek wystarczy rozwijanie w dzieciach postawy zdrowego stylu życia, a mianowicie zamiłowania do sportu i ruchu na świeżym powietrzu oraz zaszczepianie zdrowych nawyków żywieniowych. Proponowane przez nas zajęcia mają na celu uwrażliwić nie tylko dzieci, ale również rodziców i nauczycieli na to, że warto dbać o serce.

0 replies on “Maria Magdalena Dąbrowska, psycholog, psychopedagog kreatywności, nauczyciel wychowania przedszkolnego”