Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – koordynator ogólnopolski i regionalny akcji

Akcja „Servier dla Serca” w tym roku obchodzi swój jubileusz. Od dziesięciu lat Kardiologiczna Poradnia Servier oferuje bezpłatne badania w zakresie chorób układu sercowo – naczyniowego i jednocześnie prowadzi działania edukacyjne dotyczące czynników ryzyka oraz szeroko pojętej profilaktyki. Od początku Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego patronowało akcji, a Pan Profesor był zarówno koordynatorem ogólnopolskim jak i regionalnym akcji. Dlaczego tak ważna jest edukacja społeczeństwa za pośrednictwem kampanii społecznych?

Doświadczenia przeszło stu lat obserwacji epidemiologicznych, które rozpoczęły w początkach XX wieku firmy ubezpieczeniowe wskazują na zagrożenia związane z podwyższonym poziomem ciśnienia tętniczego, paleniem tytoniu, otyłością czy hipercholesterolemią. Znaczny wpływ na rozwój tych czynników ryzyka mają uwarunkowania środowiskowe jak styl życia i status socjoekonomiczny. Z tego względu konieczne jest budowanie świadomości społeczeństwa odnośnie korzyści indywidualnych i społecznych płynących ze zdrowego stylu życia. Kampania społeczne jak akcja „Servier dla Serca” czy realizowany przez Ministerstwo Zdrowia „Projekt 400-miast” z jednej strony zwracają uwagę Polaków na zagrożenia wynikające ze wspomnianych czynników ryzyka ukazując korzyści ze zmiany stylu życia, a równocześnie umożliwiają indywidualnym osobom ocenę ich profilu ryzyka i wskazują możliwości prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Moim zdaniem działanie populacyjne jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę rozpowszechnienie nadciśnienia, otyłości, hipercholesterolemii czy palenia i fakt ze choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią pierwszą przyczynę niezdolności do pracy i zgonów w Polsce. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki jest niezbędnym elementem sprawnego systemu opieki zdrowotnej, a wspomniane kampanie są sprawdzonym sposobem postępowania.

W jakiej kondycji są serca Polaków?

Stan serc Polaków jest podobny jak innych Europejczyków czyli powoli się starzeją. W wyniku zmiany stylu życia (na samochodowo-siedzący) staja się coraz mniej zdolne do dużego wysiłku, a poddawane stresom dnia codziennego łatwiej „pękają”. Postęp medycyny w zakresie prewencji i interwencji umożliwia dzisiaj przeżycie naszym sercom 80 a często i 90 lat. Dzięki rozwojowi kardiologii czasem nasze serca są w lepszej kondygnacji niż kości, nerki i mózg co stwarza nowe wyzwania dla współczesnej medycyny.

Na koniec prosimy o krótkie podsumowanie znaczenia akcji Servier dla Serca

Trudno w kilku słowach podsumować znaczenie tej akcji, ale myślę że Akcja Servier dla Serca zwróciła uwagę setek tysięcy osób na stan ich układu sercowo-naczyniowego i przyczyniła się do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z podwyższonego ciśnienia tętniczego, otyłości czy palenia papierosów.

0 replies on “Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – koordynator ogólnopolski i regionalny akcji”