Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W przypadku chorób układu krążenia ma to szczególne znaczenie, ponieważ zależą one w dużej mierze od modyfikowalnych czynników ryzyka i nadal to właśnie choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Edukacja w tym zakresie jest żmudna, bo nie jest łatwo zmienić swoje nawyki. Ale na pewno warto. Tylko regularne działania edukacyjne mogą radykalnie poprawić sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób serca w naszym kraju.

Akcja Servier dla Serca jest konsekwentnie organizowana od 10-ciu lat. Od samego początku jestem koordynatorem lokalnym tej akcji w Poznaniu. Bez wątpienia fakt, że przedsięwzięcie to jest organizowane regularnie – każdego roku, od 10-ciu lat Kardiologiczna Poradnia Servier odwiedza Poznań i kilkanaście innych miast – ma ogromne znaczenie. Spotykamy różne inicjatywy medyczne, które są oferowane pacjentom 1 raz, może 2 razy, a potem wszyscy o nich zapominamy. Rola tego typu programów jest ograniczona. W przypadku akcji Servier dla Serca mamy do czynienia z wieloletnim programem edukacyjnym. Mogliśmy poruszyć wiele tematów począwszy od nadciśnienia tętniczego, poprzez zawał serca, chorobę wieńcową, aż do niewydolności serca. Każdego roku w ramach akcji przypominamy jak można zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe. Pacjenci otrzymują specjalne materiały edukacyjne. Warto też pamiętać, że każdy, kto zgłosi się do Poradni zostaje objęty kompleksowymi badaniami, włącznie z badaniem EKG i ECHO serca.

Chciałbym, żeby ten program profilaktyczno-edukacyjny był kontynuowany i tego życzę jego organizatorom. Wszystkiego dobrego na następne 10 lat!

0 replies on “Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”