Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Za co ceni Pan Profesor akcję „Servier dla Serca”?

Działania, które podejmuje firma Servier w Polsce są bardzo cenne dla pacjentów i lekarzy. Wieloletnia obecność preparatów Servier na rynku, ich doskonała jakość i szerokie zastosowanie, pozwalają na skuteczne leczenie pacjentów z chorobami serca. W trakcie corocznych akcji „Servier dla Serca” jest możliwość spotkania się z wieloma pacjentami i uświadamiania im powagi zagrożenia chorobami układu naczyniowego.

Co spowodowało, że jest Pan zaangażowany w akcję już przeszło 10 lat?

W leczeniu pacjentów z chorobami serca bardzo ważna jest odpowiednia diagnostyka i indywidualizacja leczenia. Pacjenci muszą być w pełni świadomi, że ich terapia powinna być kontynuowana przez lata, tak aby wpływać znacząco na zmniejszenie ryzyka sercowo – naczyniowego. Powtarzalność akcji „Servier dla Serca” pozwala stale uświadamiać i przypominać chorym o ważnym problemie zdrowotnym, wskazywać nowe możliwości terapeutyczne jakie daje rozwój kardiologii w Polsce i na świecie.

Przykładowo pacjenci skutecznie leczeni na nadciśnienie tętnicze w Polsce stanowią około 15% osób trafiających do lekarzy. W dużej mierze, tak zaskakująco mały odsetek odpowiedniej, właściwej terapii wynika z braku przestrzegania przez pacjentów zaleceń i wskazówek udzielanych przez lekarzy.

Akcje takie jak Państwa, aby jeszcze lepiej wpływały na skuteczność leczenia, powinny być organizowane częściej. Edukację pacjentów z chorobami serca i układu naczyniowego należy prowadzić we wszystkich palcówkach służby zdrowia w całej Polsce i chwała za to Państwa Firmie, bo jest to inicjatywa niezwykle cenna.

0 replies on “Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński”