Nadciśnienie tętnicze a udar

  • Nieleczone nadciśnienie tętnicze i leczone nieskutecznie może być przyczyną udaru.
  • Udar mózgu jest trzecią, pod względem częstości (po chorobie niedokrwiennej serca i nowotworach), przyczyną zgonów na świecie.
  • Rocznie, 20 milionów osób na świecie przechodzi udar mózgu niezakończony zgonem, a ponad 5 milionów umiera z powodu udaru.
  • W Polsce, co roku udar dotyka 70 000 osób, a 30 000 z jego powodu umiera.
  • Niemal 85% wszystkich udarów ma charakter niedokrwienny, a głównym czynnikiem ryzyka ich wystąpienia jest nadciśnienie tętnicze.

 

Źródła:
 *Danuta Czarnecka, Małgorzata Kloch Badełek, Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu – aktualne dane, Choroby  Serca i Naczyń 2007, tom 4, nr 4, 153–161
 *R.S. Vasan, M.G. Larson, E.P. Leip, J.C. Evans, C.J. O’Donnell, W.B. Kannel, D. Levy, Wpływ wysokiego  prawidłowego ciśnienia tętniczego na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – badanie Framingham Heart Study,
 The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1291–1297


Zobacz także:

tmts-leczenie-nadcisnienia
tmts-czynniki-zwiekszajace-ryzyko-nadcisnienia