Wyniszczenie sercowe

Stan polegający na znacznym ubytku masy ciała (niewynikającego z odwodnienia), który jest skutkiem braku apetytu, upośledzonego wchłaniania pokarmów i niemal zupełnego ograniczenia aktywności fizycznej.

0 replies on “Wyniszczenie sercowe”