Nadciśnienie tętnicze

Przewlekła choroba układu krążenia, charakteryzująca się okresowym lub stałym występowaniem podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Według WHO, za podwyższone ciśnienie tętnicze przyjmuje się wartości przekraczające 140/90 mm Hg.

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze”