Marihuana a zdrowie serca: nowe odkrycia medyczne

Z ostatnich doniesień badawczych prezentowanych właśnie na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Filadelfii (11-13 listopada 2023) wynika, że coraz bardziej wiarygodny jest zaskakujący związek między paleniem marihuany a zdrowiem serca. Według obserwacji klinicznych, korzystanie z tej substancji może skutkować podobnymi negatywnymi efektami co palenie tytoniu. 

Pierwsze badanie prowadzone pod kierunkiem Yakubu Bene-Alhasan z Medstar Health w USA skupiło się na analizie danych z ponad 157 000 uczestników. Badanie to objęło nie tylko osoby, które używały marihuany nieprzepisanej w celach medycznych, ale także tych, którzy przyjmowali ją poza zaleceniem lekarza na konkretny problem zdrowotny. 

W momencie włączenia do badania nikt z uczestników obserwacji nie miał niewydolności serca. W trakcie 4-letniego okresu badawczego ta choroba rozwinęła się u blisko 3 000 osób! Szczególnie zauważalne było, że u tych, którzy spożywali marihuanę codziennie, ryzyko wystąpienia niewydolności serca wzrosło o aż 34% w porównaniu do osób, które w ogóle jej nie używały. 

To odkrycie kładzie nacisk na związek między marihuaną a ryzykiem chorób serca, szczególnie poprzez wpływ na rozwój choroby wieńcowej. Wydaje się, że substancje obecne w marihuanie, takie jak karboksyhemoglobina i substancje smolistych, mają potencjał zwiększania zagrożenia dla mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca, a nawet groźnych zawałów serca. 

Warto podkreślić, że badanie to rzuca nowe światło na zagadnienie wpływu marihuany na zdrowie serca, co może być szczególnie ważne w kontekście rosnącej popularności tej substancji. Jego wyniki powinny skłonić do dalszych badań i zwiększenia świadomości na temat potencjalnych ryzyk związanych z używaniem marihuany, zwłaszcza w kontekście zdrowia serca. 

O tym, iż regularne palenie marihuany wiąże się z wyższym ryzykiem zawału serca informowali już naukowcy ze Stanford Cardiovascular Institute w Stanach Zjednoczonych, którzy zbadali ponad 11 000 osób w wieku od 40 do 69 lat pochodzących z Wielkiej Brytanii. Obserwacje wykazały, że u badanych, którzy palili marihuanę więcej niż raz w miesiącu, częściej dochodziło do wystąpienia zawału mięśnia sercowego przed 50. rokiem życia w porównaniu z pacjentami, którzy nigdy nie zażywali marihuany. 

Część osób regularnie palących marihuanę jest przekonana o całkowitym jej bezpieczeństwie, tymczasem my apelujemy – palenie tytoniu i marihuany może zwiększać ryzyko problemów sercowo-naczyniowych.  

0 replies on “Marihuana a zdrowie serca: nowe odkrycia medyczne”