2023 Rokiem Walki z Hipercholesterolemią

Cholesterol to związek chemiczny pełniący w ciele człowieka kilka niezwykle istotnych funkcji. Odpowiada on m.in. za prawidłową pracę układu hormonalnego oraz nerwowego, a także warunkuje prawidłowe formowanie błon komórkowych. Stan podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi określany jest jako hipercholesterolemia.  

Obecnie za wartości przekraczające normę według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego uznaje się wartości cholesterolu LDL powyżej 3 mmol/l (115 mg/dl) oraz cholesterolu całkowitego powyżej 5 mmol/l (190mg/dl).  

Co ciekawe, zdaniem specjalistów Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, tylko 2 osoby na 10 wiedzą, jaki mają poziom cholesterolu LDL i jak powinni interpretować rezultaty badań. Polacy nie mają też wiedzy na temat tego, co powoduje zaburzenia, a za to, czy chorujemy, w 50 proc. odpowiada nasz sposób życia. Kluczem jest więc promocja zdrowego stylu życia oraz budowanie wiedzy i świadomości pacjentów o potencjalnych źródłach zagrożeń. 

Temat jest ważny, ponieważ – jak podają najnowsze dane – aż 20-21 milionów osób w Polsce, czyli około 60% dorosłych i ponad 70% osób powyżej 65. roku życia, zmaga się z problemem hipercholesterolemii. Jest to zdecydowanie najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych. 

Na szczęście ostatnie lata przyniosły poprawę. Według niedawno opublikowanego badania Da Vinci, około 24% Polaków osiąga cele terapeutyczne bez względu na ryzyko sercowo-naczyniowe. To zauważalny postęp w porównaniu z przeszłością. Wyniki badania KOS-LIPID wśród pacjentów, którzy brali udział w programie KOS-Zawał, również są obiecujące. Co czwarty chory najwyższego ryzyka osiąga cele terapii, podczas gdy jeszcze 3 lata temu było to tylko 17%. 

Niemniej mamy przed sobą jeszcze długa drogę do sukcesu, szczególnie u pacjentów o bardzo wysokim i ekstremalnym ryzyku, dla których poziom cholesterolu LDL powinien wynosić poniżej 55 mg/dl. 

Przypominamy, że odpowiednie poziomy cholesterolu są kluczowe dla zachowania zdrowego serca. Oto zalecane wartości: 

  • Cholesterol całkowity u zdrowego człowieka nie powinien przekraczać 200 mg/dl. 
  • Stężenie dobrego cholesterolu (HDL) powinno wynosić więcej niż 40 mg/dl (u kobiet powyżej 46 mg/dl). 
  • Frakcja złego cholesterolu (LDL) nie może przekraczać 115 mg/dl. 
  • Poziom trójglicerydów nie powinien przekraczać 150 mg/dl. 

Edukacja nt. hipercholesterolemii jest niezwykle ważnym tematem, ponieważ niewłaściwe poziomy cholesterolu mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w szczególności dotyczących serca oraz naczyń krwionośnych. Dlatego tak istotne jest podjęcie działań profilaktycznych i leczenie, aby zadbać o swoje serce. 

W 2023 roku Polskie Towarzystwo Lipidologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne podjęły szczególną walkę z hipercholesterolemią. Specjaliści przypominają o regularnych badaniach kontrolnych, zdrowej diecie i aktywnym trybie życia. Dbanie o serce to nasza wspólna sprawa. 

0 replies on “2023 Rokiem Walki z Hipercholesterolemią”