„MISJA OCHRONY SERCA W CZASIE PANDEMII COVID-19”

XVIII edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”

Wirtualna Kardiologiczna Poradnia Servier – możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych i bezpłatne telekonsultacje z kardiologiem, filmy edukacyjne z udziałem pary aktorskiej Katarzyny i Cezarego Żaków oraz e-przewodnik dla pacjenta kardiologicznego to główne elementy XVIII odsłony ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”, która w tym roku odbywa się w formule online pod hasłem „Misja Ochrony Serca w czasie pandemii COVID-19”.

PANDEMIA W NATARCIU, SERCE W ODWROCIE

Trwająca w Polsce od marca ubiegłego roku pandemia COVID-19 i towarzysząca jej izolacja społeczna radykalnie zmieniła sposób funkcjonowania milionów obywateli i znacząco wpłynęła na relacje międzyludzkie. Ponadto uświadomiła istnienie wielu problemów związanych ze zdrowiem, które dotychczas wydawały się mniej istotne i często były odkładane na później.

Poza bezpośrednim zagrożeniem ze strony koronawirusa, dość szybko okazało się, że pandemia pociąga za sobą cały szereg niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych – w tym zwłaszcza dla pacjentów chorych przewlekle. Szczególną grupę stanowią osoby ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, gdyż od wielu lat to właśnie choroby kardiologiczne odpowiadają za niemal połowę wszystkich zgonów w Polsce[1].

Podawane codziennie czarne statystyki śmiertelności, będącej konsekwencją zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wciąż robią ogromne wrażenie i nie bez przyczyny wywołują społeczne poczucie lęku.

Należy jednak podkreślić, że pomimo trwającej pandemii to wciąż choroby układu sercowo-naczyniowego utrzymują się w Polsce na pierwszym miejscu w niechlubnym rankingu pod względem przyczyn zgonów. Jak wynika z dostępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, od początku pandemii, tj. od marca 2020 r. do 13 grudnia 2020 r. zmarło w Polsce 372 tys. osób, czyli o niemal 20% więcej niż w analogicznym okresie w 2019 roku. Koronawirus odpowiedzialny był za śmierć 22,7 tys. osób, a pozostałe 36,1 tys. to m.in. nagłe przypadki, zgony z powodu niewykrytych na czas chorób przewlekłych oraz zgony pacjentów, u których standardowe ścieżki leczenia i monitorowania stanu zdrowia zostały zaburzone[2]. Niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem skutecznie odciągnęło uwagę i zmniejszyło czujność wobec zagrożeń ze strony chorób układu sercowo-naczyniowego i ich konsekwencji.

MAPA ZAGROŻEŃ DLA SERCA

Szczególne znaczenie w przypadku pacjentów kardiologicznych ma utrzymywanie choroby pod kontrolą, tymczasemjakkomunikują kardiolodzy-klinicyści, w następstwie pandemii COVID-19, jako przejaw lęku przed zarażeniem, nastąpił radykalny spadek liczby pacjentów z chorobami przewlekłymi, zgłaszających się do poradni specjalistycznych i szpitali w całej Polsce. Taką formę pomocy pacjenci traktowali jako ostateczność i zjawiali się wówczas, gdy objawy choroby były bardzo nasilone lub stan chorego dramatycznie się pogarszał.

Liczba interwencji ratujących życie w ośrodkach kardiologii inwazyjnej już na początku pandemii spadła nawet o 30%, a równocześnie dwukrotnie zwiększyła się liczba pacjentów z poważnymi powikłaniami zawału serca spowodowanymi zbyt długim odwlekaniem wezwania pomocy[3].

Miniony rok to trudny czas dla wszystkich, ale w obawie przed zarażeniem koronawirusem nie należy zapominać o ochronie swojego serca –  dotyczy to zwłaszcza pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Szczególne okoliczności sprawiły, że wiele osób zmieniło swój dotychczasowy tryb życia, a dodatkowo nastąpiła kumulacja wielu różnych zagrożeń czyhających na nasze serca. Niektóre z nich są całkiem nowe, ale większość towarzyszy nam od wielu lat – jednak w ostatnim czasie zwiększyły swoją skalę, przez co stały się jeszcze bardziej niebezpieczne.

Wśród najważniejszych zagrożeń dla serca Eksperci wskazują:

 • niedostateczną kontrolę chorób układu sercowo-naczyniowego (m.in. brak regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy we krwi),
 • brak kontroli parametrów czynników ryzyka (nadwaga, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia lipidowe, stan przedcukrzycowy),
 • niewykonywanie badań profilaktycznych (np. odkładanie badań na czas po ustaniu pandemii),
 • przewlekły stres,
 • izolację fizyczną i psychiczną,
 • brak aktywności fizycznej,
 • niewłaściwą dietę,
 • strach przed kontaktem ze służbą zdrowia (np. rezygnowanie z wizyt, kontaktów z lekarzem, zakłócenia dotyczące kontynuacji terapii, zwlekanie z wezwaniem pomocy medycznej w sytuacjach kiedy wymagają tego objawy).

„Wraz z nastaniem pandemii notuje się coraz większą liczbę chorych ze schorzeniami przewlekłymi, którzy mają niekontrolowane parametry krążeniowe i metaboliczne, są mniej aktywni fizycznie, odstępują od zasad zdrowego żywienia, rzadziej stosują się do reguł profilaktyki zdrowotnej oraz częściej narażeni są na przewlekły stres. Zaczyna się niewinnie, ale kiedy do tego zestawu dochodzi ignorowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, nadwaga, czy cukrzyca typu 2, to w dłuższej perspektywie zaniedbania w obszarze profilaktyki kardiologicznej mogą doprowadzić do zawału lub udaru mózgu, bądź rozwinięcia się niewydolności serca” wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, Rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Kontrola glikemii stała się szczególnie ważna teraz, w czasie pandemii, gdyż jak wskazują najnowsze badania źle kontrolowana glikemia u chorych na cukrzycę typu 2 wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością w przebiegu COVID-19. Ograniczenie aktywności fizycznej, częstsze podjadanie w domu, większy stres to wszystko wpływa na pogorszenie wyrównania cukrzycy” – tłumaczy prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak, Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Punktem wyjścia jest znajomość zagrożeń dla serca, ale kolejny krok to uświadomienie sobie,że z powodzeniem można utrzymywać je pod kontrolą, choć wymaga to nieco pracy i osobistego zaangażowania. Regularne badania profilaktyczne, zachowanie ciągłości terapii – choćby w nadciśnieniu tętniczym czy hipercholesterolemii, kontakt z lekarzem – zarówno w formie teleporady jak i tradycyjnej wizyty, a także utrzymywanie zbilansowanej diety oraz systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej to najważniejsze i uniwersalne zasady profilaktyki kardiologicznej, którą należy realizować aby ochronić serce – również, a może przede wszystkim, w czasie pandemii”dodaje prof. Marcin Grabowski.

PROFILAKTYKA SERCA W PANDEMII – BADANIE SPOŁECZNE

Jak podkreślają kardiolodzy, niezwykle istotne jest samodzielne kontrolowanie parametrów krążeniowych i metabolicznych w warunkach domowych. Szczególnie teraz, w dobie pandemii COVID-19, każdy z nas zmuszony jest do wzięcia większej odpowiedzialności za kondycję swojego serca. Dotyczy to w równym stopniu pacjentów kardiologicznych, którzy mogą wpływać na skuteczność leczenia poprzez aktywne uczestnictwo w procesie terapeutycznym, jak i osób znajdujących się w grupie ryzyka – zagrożonych, ale wciąż mających szansę na uniknięcie chorób układu sercowo-naczyniowego.

Weryfikacja stopnia społecznej odpowiedzialności za kondycję serc dokonała się w formie badania opinii publicznej, przebiegającego pod hasłem „Kondycja Serc Polaków w czasie pandemii COVID-19”, którego głównym celem było określenie zmian jakie pandemia koronawirusa spowodowała w zakresie leczenia chorób kardiologicznych i cukrzycy oraz w zakresie profilaktyki. Badanie społeczne, w którym udział wzięło 400 osób, wśród których znalazły się zarówno osoby z chorobami kardiologicznymi bądź cukrzycą (N=225), jak też osoby bez tych chorób (N=175), zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2021 r. metodą wywiadów telefonicznych (CATI) przez firmę badawczą KANTAR Polska.

Jak wynika z badania, osoby cierpiące na schorzenia kardiologiczne lub cukrzycę starają się trzymać zaleceń lekarza co do swojej choroby. Deklarują jednak, że pandemia spowodowała, że dbałość o zdrowie jest obecnie trudniejsza niż przed pandemią. Co trzeciemu badanemu z tej grupy (36%) pandemia przyniosła pogorszenie trybu życia: mniej aktywności fizycznej i pogorszenie diety. Aż 63% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że negatywnym skutkiem pandemii jest ograniczona możliwość dbania o swoje zdrowie. To, co zmieniło się w zakresie ogólnej dbałości o zdrowie, to przede wszystkim mniejsza aktywność fizyczna (53%), zwiększona nerwowość/stres (39%), ale co  jeszcze groźniejsze, to zmniejszenie  częstotliwości badań profilaktycznych (45%). Pacjenci kardiologiczni lub cierpiący na cukrzycę pesymistycznie patrzą w przyszłość: 73% zgadza się ze stwierdzeniem, że pandemia koronawirusa i jej konsekwencje spowodują, że w przyszłości nastąpi wzrost zachorowań na poważne choroby przewlekłe, w tym choroby kardiologiczne.

Wśród respondentów, którzy deklarują, że nie mają chorób kardiologicznych lub cukrzycy, aż 71% osób zaobserwowało u siebie wzrost poziomu stresu, lęku i niepokoju podczas pandemii. Lęk ten jest głównie spowodowany obawą przed zakażeniem (swoim lub bliskich), ale również przez niepewność jutra, obawę o utratę pracy. W tej grupie 50% osób deklaruje, że obecnie bardziej obawia się o swoje zdrowie, a aż 68% przyznaje, że pandemia ograniczyła możliwości dbania o zdrowie. 48% przyznaje, że w ramach zmian w dbałości o zdrowie w pandemii obserwuje u siebie mniejszą aktywność fizyczną niż przed pandemią, a 24% respondentów przyznaje, że podczas pandemii zaobserwowało zwiększenie masy ciała. Niepokojący jest fakt, że 49% osób zmniejszyło częstotliwość wizyt lub badań profilaktycznych, a nakładająca się na to zmniejszona aktywność fizyczna, zwiększona nerwowość i stres, czy przybranie na wadze, powoduje, że ryzyko zachorowania na choroby kardiologiczne rośnie. Mimo, że 70% osób z tej grupy zgadza się ze stwierdzeniem, że pandemia i jej konsekwencje mogą spowodować przyrost zachorowań na choroby przewlekle, w tym kardiologiczne, to 61% deklaruje, że równie rzadko zapobiega chorobom kardiologicznym, co przed pandemią.

Wobec tak nakreślonej aktualnej diagnozy społecznej, istotne pozostaje wskazanie kluczowych  zagrożeń dla przyszłego zdrowia Polaków, a także kontynuacja edukacji na temat profilaktyki chorób układu krążenia i możliwości zapobiegania ich konsekwencjom.

„Ostrzeżenia ekspertów oraz  wnioski płynące z badania społecznego „Kondycja Serc Polaków w czasie pandemii COVID-19” rysują dramatyczną w skutkach post-pandemiczną wizję kondycji serc Polaków. Podejmujemy działania aby temu zapobiec, dlatego w trosce o zdrowie  serc Polaków, w odpowiedzi na ważną i niezwykle pilną potrzebę społeczną, w obliczu trwającej pandemii COVID-19 wystartowała XVIII edycja kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca” mówi Ewa Ciepałowicz, Młodszy Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”. „Podczas tegorocznej odsłony Kampanii uruchamiamy „Misję ochrony serca w czasie pandemii COVID-19”, przenosząc większość aktywności na platformę online. Nie zabraknie jednak charakterystycznych dla kampanii „Servier dla Serca” elementów: bezpłatnych badań profilaktycznych – tym razem w  Wirtualnej Poradni Servier i konsultacji z kardiologiem w formie teleporady, a także materiałów edukacyjnych dotyczących cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego i zawału serca zaprezentowanych w atrakcyjnej formule wideo z udziałem znanej i lubianej pary aktorów – Państwa Katarzyny i Cezarego Żaków, a także praktycznego e-poradnika do pobrania, zatytułowanego „Jak zadbać o serce i układ krążenia w pandemii COVID-19”, przygotowanego z myślą o pacjentach i osobach z grupy ryzyka chorób kardiologicznych”informuje Ewa Ciepałowicz.

MISJA OCHRONY SERCA – DZIAŁANIA ZAPLANOWANE PODCZAS XVIII EDYCJI KAMPANII

Kampania „Servier dla Serca” organizowana jest nieprzerwanie od 2003 roku. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej Polaków w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych. W tym szczególnym roku po raz pierwszy w ramach kampanii zostaną poruszone również zagadnienia związane z profilaktyką kardiologiczną w cukrzycy typu 2.

Wśród kluczowych działań, które będą realizowane podczas XVIII edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca” znajdują się:

 • WIRTUALNA MOBILNA KARDIOLOGICZNA PORADNIA SERVIER, czyli specjalna platforma teleinformatyczna, umożliwiająca w dniach od 14 maja do 14 czerwca skorzystanie z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych w formie teleporady, czatu lub wideoczatu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem infolinii Telemedico dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 10.00 do 18.00 pod numerem 22 357 45 32
  (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych), gdzie należy podać konsultantowi dane niezbędne do rezerwacji terminu e-konsultacji tj. imię, nazwisko, numeru PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i opcjonalnie adres email.

W ramach  kampanii każda zarejestrowana osoba może skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań laboratoryjnych, realizowanych w punkcie diagnostycznym znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania. Pakiet badań obejmuje cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL, trójglicerydy oraz glukozę.

Podczas teleporady kardiolog  oceni  zarówno wyniki badań, a także dane zebrane w ramach wywiadu i na tej podstawie  wystawi adekwatne zalecenia dostępne dla pacjenta na dedykowanej platformie pod adresem:  https://www.dbajoserce.pl/telemedico.

 • SPOTY „#ODPOWIEDZIALNIZASERCE, czyli DOMOWE PERYPETIE Z SERCEM W TLE” z udziałem pary aktorskiej Katarzyny i Cezarego Żaków, którzy wystąpili w serii krótkich filmów edukacyjnych dokumentujących z pewno dozą humoru codzienne życie w warunkach pandemii i podkreślających jednocześnie ważne aspekty profilaktyki kardiologicznej. Każdy z przygotowanych materiałów dotyczy innego zagadnienia: cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego oraz zawału serca. Filmy będą pojawiać się sukcesywnie w Internecie: na stronie dbajoserce.pl oraz na kanałach mediów społecznościowych Kampanii – Facebook i Instagram. 

 

 • E-PRZEWODNIK „Jak zadbać o serce i układ krążenia w pandemii COVID-19”, który aktualnie powstaje i będzie do pobrania niebawem na stronie internetowej Kampanii, to tworzony w ścisłej współpracy z gronem wybitnych ekspertów, praktyczny poradnik na temat profilaktyki, właściwego postępowania w przypadku kardiologicznych chorób przewlekłych oraz cukrzycy typu 2, identyfikacji sygnałów ostrzegawczych ze strony organizmu i podejmowania właściwych reakcji, jak również zawierający wytyczne i wskazówki dla pacjentów z chorobami układu krążenia. 

„Tegoroczna kampania „Servier dla Serca” będzie wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Pomimo pandemii jak zawsze stawiamy na bezpłatne badania profilaktyczne i konsultacje kardiologiczne – do skorzystania z których gorąco zapraszamy – i na edukację w nieoczywistej formie. Naszą „Misję ochrony serca w czasie pandemii COVID-19” przenosimy do Internetu, dlatego zachęcamy do śledzenia przebiegu Kampanii na portalu dbajoserce.pl oraz w mediach społecznościowych”dodaje Ewa Ciepałowicz, Młodszy Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier dla Serca”

Tegorocznej kampanii merytorycznego wsparcia udzielili: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacja Niewydolności Serca PTK, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Kampania została objęta patronatem przez: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń ECOSerce, Porozumienie Organizacji Kardiologicznych, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

 

[1] Cierniak-Piotrowska M., Marciniak G., Stańczak J., 2015, Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia, [w:] Strzelecki Z., Szymborski J. (red.), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Główny Urząd Statystyczny

[2] Główny Urząd Statystyczny, 2021, Zgony według tygodni w 2020 roku (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/zgony-wedlug-tygodni,39,2.html)

[3] Legutko J., 2020, Wiadomości kongresowe XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (https://kardiologia.mp.pl/wiadomosci/246054,ze-strachu-przed-zakazeniem)

0 replies on “„MISJA OCHRONY SERCA W CZASIE PANDEMII COVID-19””