Statyny – bezpieczeństwo i skuteczność terapii

Na temat statyn powstało wiele mitów. Przyczyn jest wiele – od braku rzetelnych źródeł informacji, na niskiej współpracy pacjenta i lekarza skończywszy. Czy stosowanie statyn faktycznie jest tak szkodliwe, za jakie uważają je orędownicy naturalnych sposobów terapii? Artykuł poglądowy opublikowany w czasopiśmie Lancet systematyzuje wiedzę na temat statyn.

Istnieje szereg dowodów z zakrojonych na szeroką skalę badań klinicznych mówiących o tym, że regularne stosowanie statyn zmniejsza  ryzyko najpoważniejszych schorzeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu krążenia (średnio o  ¼ na każdy mmol/l obniżonego stężenia LDL). Należą do nich m.in. udar, zawał serca, nagła śmierć sercowa.

Niezwykle ważną kwestią w terapii statynami jest regularność oraz ciągłość ich stosowania. Redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego w przypadku stosowania statyn jest obserwowana stopniowo na przestrzeni kilku lat ich stosowania. Tylko w tym przypadku korzyści płynące ze stosowania statyn również mogą utrzymać się przez dłuższy czas. Niewskazane jest także nagłe odstawienie statyn, szczególnie bez konsultacji z lekarzem.

Do najpoważniejszych działań niepożądanych, będących efektem długotrwałej terapii statynami zalicza się m.in. miopatię (ból i słabość mięśni, wzrost stężenia kinazy kreatyninowej we krwi), nowo pojawiające się przypadki cukrzycy oraz, prawdopodobnie, udar krwotoczny. Należy jednak pamiętać, że działania niepożądane są nieodłączną częścią farmakoterapii, a powyższe działanie niepożądane występują z częstością 5 przypadków miopatii, 50-100 przypadków cukrzycy i 5-10 przypadków udaru  na 10 000 pacjentów w ciągu 5 lat.

Wprowadzenie statyn do terapii zaburzeń lipidowych przyniosło ogromne korzyści dla wzrostu przeżywalności pacjentów dotkniętych dyslipidemią.

W przypadku każdego pacjenta powinno się dokonać bilansu korzyści i zagrożeń podczas wprowadzania do terapii statyn, jednak w większości przypadków leki te mogą okazać się najskuteczniejszym sposobem na przywrócenie równowagi lipidowej organizmu, a tym samym zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia.

 

Źródło: www.thelancet.com

0 replies on “Statyny – bezpieczeństwo i skuteczność terapii”