Epidemia otyłości: ponad 10-krotny wzrost BMI u dzieci na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci

Coraz częściej słyszy się o epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży. Niestety, nie są to puste słowa. W piśmie Lancet opublikowano raport badaczy z Imperial College London przy współpracy z WHO, dotyczący zjawiska otyłości i zmian w wartościach BMI na świecie.

Analizie poddano 2416 badań z lat 1975-2016. Łącznie w badaniach wzięło udział ok. 130 milionów osób od 5 do 19 roku życia.

W grupie osób poniżej 19 roku życia wskaźniki otyłości wzrosły na przestrzeni ponad 40 lat około 10-krotnie (u dziewcząt z 0.7% do 5.6%, u chłopców z 0.9% do 7.8%). Najwyższy odsetek osób otyłych jest w rejonach Pacyfiku (powyżej 30% otyłych dzieci), a także w USA, krajach Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki (ponad 20%). Największy wzrost wskaźników otyłości odnotowano we wschodniej Azji oraz krajach anglojęzycznych (USA, Wielka Brytania, Australia).

Prawidłowe nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie pozwolą uniknąć szeregu schorzeń w dorosłym życiu. Warto o tym pamiętać komponując dietę dla najmłodszych.

Źródło: www.thelancet.com

0 replies on “Epidemia otyłości: ponad 10-krotny wzrost BMI u dzieci na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci”