Wpływ spożycia warzyw, owoców i roślin strączkowych na choroby układu krążenia

Związek między zdrową dietą a ryzykiem sercowo-naczyniowym był przedmiotem wielu badań na terenie Europy, USA czy Japonii, jednak ilość danych na temat tej zależności na terenie biedniejszych krajów jest niewystarczająca.

Czasopismo Lancet opublikowało wyniki badania PURE na 135 tysiącach osób w wieku 35-70 lat bez zdiagnozowanej choroby układu krążenia ze zróżnicowanych środowisk na terenie 18 krajów o zróżnicowanej stopie życiowej na terenie 7 regionów świata: Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Azji Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Chin. Dla każdego z uczestników przygotowano specyficzny dla regionu zamieszkania kwestionariusz, obejmujący zagadnienia demograficzne, socjoekonomiczne (edukacja, przychody, zatrudnienie), styl życia (aktywność fizyczna, dieta, palenie, spożycie alkoholu), brane leki, choroby krążenia w rodzinie.

Wyniki pokazują, im wyższe spożycie warzyw, owoców i roślin strączkowych, tym niższe ryzyko najpoważniejszych schorzeń układu krążenia, jak zawał, nagła śmierć sercowa i całkowita. Analiza zależności spożycia poszczególnych składników w zależności od występowania schorzeń układu sercowo-naczyniowego wykazało, że zwiększenie ilości owoców w diecie wiązało się z niższym ryzykiem zarówno śmiertelności całkowitej, jak i sercowej oraz niezwiązanej z sercem. Spożycie surowych roślin strączkowych powodowało zmniejszenie śmiertelności całkowitej oraz niezwiązanej z układem krążenia.

Wpływ na korzystne działanie warzyw miał przede wszystkim stopień ich przetworzenia – jedzenie surowych warzyw wiązało się ze znacznym obniżeniem wszystkich wskaźników dotyczących śmiertelności, z kolei warzywa ugotowane miały znacznie mniej pozytywne działanie.

Zwiększone spożycie produktów roślinnych jest jednym z najistotniejszych czynników chroniących nas przez chorobami serca. Pamiętajmy o tym, komponując nasz jadłospis.

Warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożycie 4-5 porcji warzyw i owoców dziennie, czyli łącznie ok. 375-500g.

 

Źródło: www.thelancet.com

0 replies on “Wpływ spożycia warzyw, owoców i roślin strączkowych na choroby układu krążenia”