Udar coraz częściej dotyka młodych ludzi mimo, że mamy wpływ na czynniki odpowiadające za rozwój choroby

Jak wykazały przeprowadzone przez INTERSTROKE badania epidemiologiczne, źródłem 90% udarów w populacji ogólnej są czynniki ryzyka, na które mamy wpływ. Co więcej, średnia wieku osób, u których wystąpił udar systematycznie się obniża. Stanowi to duży problem zdrowotny na całym świecie.

 

Opis badania

Wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka na występowanie udaru został zbadany przez niemieckich naukowców. Zgromadzili oni dane 2125 osób w wieku od 18 do 55 lat z udarem w latach 2007-2010. Grupę kontrolną w badaniach stanowiły osoby dobrane analogicznie wg kryterium wieku i płci, z populacji ogólnej.

 

W badaniu obliczano wartości PAR (Population-attributable risks), które wskazywały proporcję udarów możliwych do uniknięcia przy niewystępowaniu określonego czynnika ryzyka rozwoju choroby:

  • nadciśnienia,
  • dyslipidemii,
  • cukrzycy,
  • choroby wieńcowej,
  • palenia,
  • nadużywania alkoholu,
  • małej aktywności fizycznej
  • otyłości

 

Wyniki badania

Czynniki modyfikowalne, czyli takie, na które mamy wpływ, odpowiadały łącznie za 78,9% ryzyka wystąpienia udaru, a najwyższy wskaźnik uzyskała mała aktywność fizyczna (59,7%).

Udział czynników modyfikowalnych miał też największe znaczenie u osób w wieku 45-55 lat (84,7%), następnie 35-44 lata (74,2%) i 18-34 lata (56,4%)

„Klasyczne modyfikowalne czynniki ryzyka odgrywają znaczącą rolę w rozwoju choroby i wystąpienia pierwszego udaru i to niezależnie od wieku.”

Następną najwyższą wartość PAR wśród analizowanych czynników ryzyka miało nadciśnienie (27,1%) Udar może dotknąć osoby w młodszym wieku także z przyczyn innych niż miażdżyca, np. rozwarstwienie tętnicy, wada serca, zaburzenia rytmu, urazy, infekcje, rzadkie choroby genetyczne.

0 replies on “Udar coraz częściej dotyka młodych ludzi mimo, że mamy wpływ na czynniki odpowiadające za rozwój choroby”