Jakość kontroli ciśnienia tętniczego w skali świata

Pomimo szerokiej gamy dostępnych na rynku produktów leczniczych wyniki leczenia nadciśnienia tętniczego nie są zadowalające. Badanie The Prospective Urban Rural Epidemiology wykazało, że wśród chorujących na nadciśnienie tylko 40,6% otrzymało leczenie, a spośród leczonych kontrolę ciśnienia (<140/90 mm Hg) uzyskano tylko u 32,5%. Dane te znacznie różnią się w zależności od kraju, co przedstawia poniższa tabela. Państwa zostały podzielone ze względu na dochód.

Wszyscy badani Świadomi choroby Otrzymujący leczenie Kontrolowani Odsetek leczonych z BP<140/90 mm Hg
Kraje o wysokim dochodzie 6263 3070 (49%) 2924 (46,7%) 1189 (19%) 40,7%
Kraje o średnio-wysokich dochodach 18123 9516 (52,5%) 8761 (48,3%) 2833 (15,6%) 32,3%
Kraje o średnich dochodach 23269 10134 (43,6%) 8595 (36,9%) 2314 (9,9%) 26,9%
Kraje o niskich dochodach 10185 4157 (40,8%) 3230 (31,7%) 1298 (12,7%) 40,2%
Wszystkie kraje 57840 26877 (46,5%) 23510 (40,6%) 7634 (13,2%) 32,5%

 

W USA stosowanie środków hipotensyjnych wzrosło z 64% w 2001r. do 77% w 2009r. Zapotrzebowanie na politerapię wzrosło z 37% do 48%. Ciągle pozostaje jednak 23% pacjentów nie zażywających żadnych leków. Dodatkowo tylko u 47% uzyskuje się optymalne wartości ciśnienia. Natomiast badania z Wielkiej Brytanii ujawniły, że od roku 1994 średnie wartości ciśnienia skurczowego obniżyły się ze 150 mmHg do 135,4 mm Hg w 2007r. Może być to jednak związane ze zmianami w wytycznych, od kiedy zalecono terapię u osób z nadciśnieniem łagodnym (140-150 mm Hg). W wielkiej Brytanii odsetek z kontrolowanym nadciśnieniem wynosi 37%.

Jedną z sugerowanych przyczyn niezadowalających rezultatów leczenia może być niestosowanie się przez  pacjentów do zaleceń. Na terenie Włoch przeprowadzono badania w ośrodkach pierwszego kontaktu. Okazało się, że tylko 8,1% sumiennie stosowało się do zaleceń lekarskich. Podobne badania przeprowadzono w Finlandii, gdzie naukowcy obliczyli 3 x większe prawdopodobieństwo udaru ze skutkiem śmiertelnym u osób nieprzyjmujących regularnie leków. Na terenie Stanów Zjednoczonych pacjentami, którzy nie przestrzegali zaleceń, byli najczęściej ludzie młodzi (30-39 lat), pochodzenia latynoamerykańskiego, z dochodem rocznym na rodzinę < 55 000 dolarów rocznie, bez ubezpieczenia medycznego oraz bez wizyt lekarskich w przeciągu poprzedzającego roku. Widoczne są też różnice nie tylko między krajami, ale też mieszkańcami miast i wsi tego samego państwa. W krajach o niskim przychodzie optymalne ciśnienie uzyskuje się u 13% mieszkańców miast, natomiast tylko 7% u mieszkańców wsi.

Podsumowując, pomimo szerokiej wiedzy i dostępności farmakoterapii nadciśnienie tętnicze nadal pozostaje w dużej mierze nieposkromione. Świadomość ryzyka nie zawsze wiąże się z przestrzeganiem zaleceń lekarskich, a branie leków nie zawsze skutkuje uzyskaniem optymalnych wartości ciśnienia. Należy zbadać przyczyny tego zjawiska, aby poprawić stan zdrowia populacji na całym świecie.

Opracowane na podstawie: Internet / 13 marca 2015
Magdalena Cieplak

 

Rahimi K i wsp. The Epidemiology of Blood Pressure and Its Worldwide Management, LINK: Circ Res. 2015;116:925

0 replies on “Jakość kontroli ciśnienia tętniczego w skali świata”