Jakie są najczęstsze sercowo-naczyniowe choroby w cukrzycy typu 2 – badanie kohortowe 1,9 miliona osób

U chorych na cukrzycę typu 2 występuje zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i związanych z nimi ostrych incydentów klinicznych. Częstość cukrzycy typu 2 rośnie, szacuje się że w 2025 roku na świecie będzie 380 milionów chorych. Z drugiej strony, zapadalność na zawał serca i udar mózgu w ostatnich dekadach znacząco spada. Tym niemniej, te powikłania w dalszym ciągu są najczęściej wybierane jako punktu końcowe w badaniach klinicznych w cukrzycy. Z tego powodu istnieje potrzeba uzyskania nowych, aktualnych danych na temat wpływu cukrzycy na ryzyko ostrych i przewlekłych przejawów chorób sercowo-naczyniowych.

Uprzednie badania nie porównywały wpływu cukrzycy na szeroki wachlarz chorób sercowo-naczyniowych jak niewydolność serca,  miażdżyca tętnic obwodowych, tętniak aorty czy arytmie. Badanie takie wymaga bardzo dużej populacji. W pracy opublikowanej w Lancet Diabetes Endocrinology badacze z Londynu oceniali związek cukrzycy z wystąpieniem po raz pierwszy 12  przejawów chorób sercowo-naczyniowych. Użyli do tego czterech brytyjskich elektronicznych baz danych zawierających informacje o opiece podstawowej, hospitalizacjach, rejestrze chorób i przyczynach zgonów (program CALIBER, CArdiovascular disease research using LInked Bespoke studies and Electronic health Records).

Do analizy włączono dane osób, które ukończyły co najmniej 30 lat w okresie 1998-2010 i nie miały wyjściowo chorób sercowo-naczyniowych. Kohorta składała się z 1 921 260 osób, z których 1 887 062 (98·2%) nie miało  a  34 198 (1·8%) miało cukrzycę typu 2.

W trakcie obserwacji o medianie 5,5 roku wystąpiło  113 638 pierwszorazowych zdarzeń sercowo-naczyniowych. W grupie z cukrzycą dotyczyło to 6137 osób (17·9%). W cukrzycy najczęściej występowały miażdżyca naczyń obwodowych  (n= 992, 16·2%) i niewydolność serca (n=866,14·1%)].

W porównaniu do osób bez cukrzycy, cukrzyca typu 2 wiązała się ze zwiększonym ryzykiem  miażdżycy tętnic obwodowych (skorygowany hazard względny HR 2·98 [95% CI 2·76–3·22]), udaru niedokrwiennego  (1·72 [1·52–1·95]), stabilnej choroby wieńcowej  (1·62 [1·49–1·77]), niewydolności serca (1·56 [1·45–1·69]) I niezakończonego zgonem zawału (1·54 [1·42–1·67]), była natomiast związana odwrotnie z ryzykiem tętniaka aorty brzusznej (0·46 [0·35–0·59]) i wylewu podpajeczynówkowego (0·48 [0·26–0.89]), a nie wykazywała związku z arytmią lub nagłym zgonem sercowym (0·95 [0·76–1·19]).

Zdaniem autorów wyniki badania powinny być uwzględniane przy ocenie ryzyka związanego z cukrzycą, a także przy projektowaniu badań klinicznych.

Opracowane na podstawie: Lancet / Luty 2015
Marcin Sokołowski

 

Anoop Dinesh Shah i wsp. Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1·9 million people, LINK: Lancet Diabetes Endocrinol2015; 3: 105

0 replies on “Jakie są najczęstsze sercowo-naczyniowe choroby w cukrzycy typu 2 – badanie kohortowe 1,9 miliona osób”