Choroby sercowo-naczyniowe zaczynają się już w dzieciństwie

Organizacja American Heart Association niedawno zdefiniowała kryteria zdrowia sercowo-naczyniowego (cardiovascular health CVH) na potrzeby monitorowania stanu zdrowia populacji. Kryteria te obejmują  m.in. takie wskaźniki jak BMI, zdrowa  dieta, cholesterol całkowity i  ciśnienie tętnicze, które  mogą być określone jako idealne, pośrednie lub złe. W piśmie Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes opublikowano artykuł dotyczący zdrowia sercowo-naczyniowego dzieci.

Badaniem objęto 8961 dzieci w wieku od 2 do 11 lat uczestniczących a latach  2003-2010 w programach National Health i Nutrition Examination Surveys. Najrzadziej stwierdzano idealne przestrzeganie zalecań dietetycznych  (0- 0,1%) natomiast idealne ciśnienie krwi było najbardziej rozpowszechnione w (88%-93% w zależności od  płci, rasy/grupy etnicznej). Idealny wskaźnik BMI był rzadszy w wieku od 6 do 11, niż w wieku 2 do 5 lat (67% vs 77%). Około 40% dzieci miało pośrednie lub złe stężenie całkowitego cholesterolu.

W odniesieniu do diety zalecenia nie były spełniane w zakresie spożycia  owoców, warzyw, ryb i produktów pełnoziarnistych. Mniej niż 10% spożywało zalecane ilości owoców i warzyw (≥4.5 porcje/ dzień) i ryb (dwie lub więcej porcji  tygodniowo). Tylko 2,4% dziewcząt i 3,0% chłopców spożywało zalecane ilości produktów pełnoziarnistych.

Ponad 50% dzieci wypijało więcej niż zalecana ilość napojów słodzonych cukrem (≤450 kcal na tydzień dodanego cukru w ​​napojach słodzonych cukrem). Około 90% spożywało więcej sodu niż zalecenia (<1500 mg / dzień).

Zdaniem autorów  wyniki wskazują, że wartości ciśnienia u zdecydowanej większości dzieci są prawidłowe, natomiast złe nawyki dietetyczne prowadzą do pogorszenia wskaźnika masy ciała (BMI) i poziom cholesterolu. Należy wdrażać u  dzieci zachowania prozdrowotne, co zaowocuje  zdrowszym  układem krążenia w wieku dojrzałym.

Opracowane na podstawie: Circulation / Marzec 2015
Marcin Sokołowski

 

 

Hongyan Ning i wsp. Status of Cardiovascular Health in US Children Up to 11 Years of Age. The National Health and Nutrition Examination Surveys 2003–2010 , LINK: Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015;8:2 164

0 replies on “Choroby sercowo-naczyniowe zaczynają się już w dzieciństwie”