Podsumowanie wyników V Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Edukacyjnej SERVIER DLA SERCA

Prawie 10 tysięcy kilometrów w ciągu 8 tygodni przejechała Kardiologiczna Poradnia Servier oferując mieszkańcom 28 miast w całej Polsce bezpłatne badania kardiologiczne. 9 listopada zakończyła się jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Edukacyjnej „Servier dla Serca”, zorganizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Akcja „Servier dla Serca” zorganizowana została już po raz piąty. Dzięki jej dotychczasowym edycjom przebadano łącznie 29.446 osób. Od 16 września do 9 listopada Kardiologiczna Poradnia Servier, odwiedziła 28 miast od Szczecina i Koszalina po Tarnów i Rzeszów. Ich mieszkańcy mogli wykonać bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca, stężenia glukozy i cholesterolu, przeprowadzić badania EKG, a także skorzystać z bezpłatnej porady kardiologa. Celem akcji było przebadanie jak największej liczby osób pod kątem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Jednak równie ważny, a może nawet ważniejszy, był edukacyjny wymiar kampanii, który pozwolił podnieść świadomość Polaków w zakresie czynników ryzyka chorób serca i ich powikłań.

– Bardzo zależało nam na tym, by pacjenci znali zagrożenia, by wiedzieli, jak ważne są regularne badania i jak wiele można osiągnąć, kiedy odpowiednio wcześnie wykryje się chorobę. Zwłaszcza taką, jak nadciśnienie tętnicze, która przez wiele lat może rozwijać się niemal bezobjawowo, a zbyt późno rozpoznane niesie za sobą niebezpieczeństwo groźnych powikłań – mówi profesor Tomasz Grodzicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, koordynator ogólnopolski akcji „Servier dla Serca”.

W każdym miejscu, które odwiedzała Kardiologiczna Poradnia Servier ustawiany był specjalny namiot edukacyjny. W oczekiwaniu na badania pacjenci mogli w nim obejrzeć film edukacyjny i otrzymać materiały o profilaktyce chorób serca. Do zadbania o swoje serce, zdrowej diety, unikania stresu i zwolnienia tempa namawiała wszystkich odwiedzających namiot edukacyjny Edyta Olszówka, Ambasador Akcji „Servier dla Serca”.

– Wiedza Polaków na temat czynników ryzyka chorób serca jest ciągle zbyt niska – apelowała aktorka. – O naszych sercach wiemy tylko tyle, że biją. I wydaje nam się, że to wystarczy. Pomyślmy o nich zanim same zaczną się tego domagać. Zadbajmy o serce. Choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów w naszym kraju. Co roku z powodu powikłań sercowo-naczyniowych umiera 170 tysięcy Polaków. Połowy tych zgonów można uniknąć.

W ciągu 8 tygodni trwania piątej edycji akcji „Servier dla Serca” w Kardiologicznej Poradni Servier poddano badaniom łącznie 5 130 pacjentów (3149 kobiet i 1981 mężczyzn). Średnia wieku badanych osób wyniosła 57 lat. Analiza wyników wykazała, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego zaobserwowano u ponad 40 procent pacjentów. Stężenie glukozy powyżej 140 mg% stwierdzono u 10 procent badanych, a stężenie cholesterolu przekraczające 190 mg% – u 47 procent osób. Ponad 60 procent pacjentów miało nadwagę (BMI >25).

Analiza wyników badań jednoznacznie wskazuje na konieczność dalszego przeprowadzania akcji profilaktycznych i nieustannego podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie chorób serca. – Wierzymy, że dzięki działaniom edukacyjnym i profilaktyce, dzięki propagowaniu zdrowego stylu życia oraz zwiększeniu świadomości zagrożenia chorobą przewlekłą można sprawić, że społeczne następstwa chorób układu krążenia w najbliższych latach okażą się dla Polaków mniej dotkliwe – twierdzi dr Katarzyna Urbańska, przedstawicielka orgnizatora akcji „Servier dla Serca”.

Kardiologiczna Poradnia Servier odwiedziła Warszawę, gdzie przebadała 318 mieszkańców (188 kobiet i 130 mężczyzn). Średnia wieku badanych wyniosła 56,3 lat. Analiza wyników pokazała, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego zauważono u prawie 39% badanych a stężenie glukozy powyżej 140 mg% – u ponad 17% pacjentów. Stężenie cholesterolu przekraczające 190 mg% zaobserwowano u prawie 43% przebadanych mieszkańców. Znaczną nadwagę (BMI >25) miało 58% badanych.

0 replies on “Podsumowanie wyników V Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Edukacyjnej SERVIER DLA SERCA”