II Akcja „Servier dla Serca” zakończona!

Podsumowanie wyników ogólnopolskiej akcji profilaktyczno – diagnostycznej

31 października zakończyła się bezpłatna, ogólnopolska akcja profilaktyczno – diagnostyczna „Servier dla Serca”. W ciągu 6 tygodni mieszkańcy 14 polskich miast mogli w Kardiologicznej Poradni Servier bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy i cholesterolu, przeprowadzić badania EKG, a także skorzystać z bezpłatnej porady kardiologa. Celem przedsięwzięcia było przebadanie zgłaszających się do poradni osób pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, głównej przyczyny zgonów na całym świecie. Koordynatorem ogólnopolskim przedsięwzięcia był prof. dr hab. Andrzej Januszewicz z Instytutu Kardiologii w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. We wszystkich miastach akcja była także koordynowana przez regionalne autorytety medyczne. Akcję zorganizowała firma Servier – największa, niezależna francuska firma farmaceutyczna.

Tegoroczna akcja „Servier dla Serca” została zainaugurowana 16 września w Warszawie, podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ciągu 6 tygodni na trasie Poradni znalazły się takie miasta jak: Lublin, Łódź, Opole, Kraków, Rzeszów, Katowice, Wrocław, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Olsztyn, Gdańsk oraz Warszawa.

Podczas akcji poddano badaniom łącznie 5804 pacjentów. Wykazano, że 2305 osób (40 proc.) miało podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (>140/90 mm Hg), a u aż 67 proc. chorych stwierdzono nadwagę lub otyłość. 2741 osób (47 proc.) miało przekroczoną wartość 200 mg/dl stężenia cholesterolu całkowitego, natomiast u 17 proc. chorych stwierdzono nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi. Jak się okazało wśród pacjentów Kardiologicznej Poradni Servier przeważały kobiety (61 proc.). 92 proc. przebadanych to osoby z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową. Wyniki tych badań nie napawają optymizmem tym bardziej, że średnia wieku pacjentów Kardiologicznej Poradni Servier wyniosła jedynie 45 lat.

Liczne badania epidemiologiczne wykazują niewątpliwy związek czynników ryzyka z zachorowalnością na chorobę wieńcową, np. podniesienie poziomu cholesterolu powyżej 180 – 200 mg/ml (czyli powyżej wartości referencyjnych), wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na schorzenia układu sercowo – naczyniowego. W przypadku osób dorosłych przekroczenie poziomu 10 proc. ponad zalecaną wartość, oznacza zwiększenie ryzyka choroby aż o 30 proc. Choroba niedokrwienna serca zbiera obfite żniwo. Według Światowego Raportu Zdrowia 2002, wśród blisko 56 milionów zanotowanych w 2001 roku zgonów, ponad 29 proc. było skutkiem chorób sercowo – naczyniowych. Na nadciśnienie tętnicze, najpowszechniejszy czynnik ryzyka sercowo – naczyniowego, choruje w Polsce ponad 8 milionów osób. „W tej sytuacji niezwykle ważne staje się uświadomienie Polakom czynników ryzyka tej choroby i zagrożenia jakie ona ze sobą niesie” – mówi prof. Andrzej Januszewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, koordynator ogólnopolski akcji „Servier dla Serca”. Choroba wieńcowa, na którą cierpi ponad 1,5 mln Polaków jest odpowiedzialna za ponad 12 proc. zgonów, a to oznacza, że jest ich najczęstszą przyczyną.

Servier, w trosce o zdrowie i edukację zdrowotną Polaków, już po raz drugi zorganizował bezpłatną, ogólnopolską akcję profilaktyczno – diagnostyczną. Zapobieganie rozwojowi choroby wieńcowej, a jeśli ona już istnieje – powstrzymanie jej postępu, czyli profilaktyka pierwotna i wtórna, to cele nie tylko akcji „Servier dla Serca”, ale także całego środowiska lekarskiego. Mimo, iż na niektóre czynniki ryzyka nie mamy żadnego wpływu, nie budzi wątpliwości fakt, że zmiana stylu życia i modyfikacja poddających się zmianie czynników ryzyka, zmniejsza zachorowalność i umieralność z powodu chorób serca, szczególnie z powodu choroby wieńcowej. Dzięki takim akcjom jak ta zorganizowana przez firmę Servier, działaniom profilaktycznym, propagowaniu zdrowego trybu życia oraz świadomości zagrożenia chorobą przewlekłą można sprawić, że społeczne następstwa choroby wieńcowej, w najbliższych latach, będą dla Polaków mniej dotkliwe.

W uznaniu za liczne zasługi, nie tylko na rzecz edukacji zdrowotnej pacjentów, ale także na rzecz środowiska lekarskiego, firma Servier trzykrotnie została uhonorowana tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”, a w tym roku po raz trzeci mianem „Partnera Polskiej Kardiologii”. Ten prestiżowy tytuł jest co roku przyznawany tylko jednej firmie w Polsce. Servier otrzymała także medal za wieloletnie zasługi na rzecz działalności Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Firmę, ponad 40 lat temu, założył doktor farmacji i medycyny – Jacques Servier. W Polsce Servier istnieje od 1992 roku.

0 replies on “II Akcja „Servier dla Serca” zakończona!”