Trzecia Młodość Twojego Serca – XIII edycja Servier dla Serca

„Trzecia Młodość Twojego Serca” – to hasło, w myśl którego uwaga organizatorów koncentruje się na chorobach układu krążenia, których prawdopodobieństwo występowania wzrasta u osób po 60. roku życia.

Mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier już po raz trzynasty wyrusza w podróż po Polsce, oferując bezpłatne badania i konsultacje lekarskie w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. Wsparcia merytorycznego akcji udzieliły:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego,
 • Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 • Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Ambasadorką tegorocznej edycji jest aktorka,
Pani Maria Pakulnis.

 

trzecia-mlodosc-twojego-serca-big-trans

 

Konsekwentnie od 2003 roku realizowana jest kampania, której celem jest podnoszenie świadomości Polaków w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nim związanych.

Tegoroczna edycja w sposób szczególny dedykowana jest profilaktyce chorób układu krążenia u osób po 60. roku życia.

Organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na ryzyko udaru u pacjentów zarówno ze zdiagnozowanym, jak też niewłaściwie kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Udar mózgu jest bowiem trzecią pod względem częstości występowania, po chorobie niedokrwiennej serca i nowotworach, przyczyną zgonów na świecie.

Jak wskazują badania, niemal 85% wszystkich udarów ma charakter niedokrwienny, a głównym czynnikiem ryzyka ich wystąpienia jest właśnie nadciśnienie tętnicze. Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ wraz z wiekiem dochodzi do funkcjonalnych zmian w naczyniach krwionośnych w wyniku których stają się dłuższe, sztywniejsze, grubsze i bardziej kręte. W konsekwencji, jak wskazują badania ponad 60% populacji w wieku powyżej 60. roku życia charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Wraz z wiekiem pacjenta udary wynikające z nieleczonego bądź źle kontrolowanego ciśnienia skurczowego zwiększają prawdopodobieństwo występowania tragicznych w skutkach konsekwencji.

Zmiana stylu życia jest warunkiem koniecznym do prawidłowego leczenia nadciśnienia tętniczego, dlatego już dziś warto pomyśleć o wprowadzeniu zdrowych nawyków żywieniowych, wyeliminowaniu używek i zwiększeniu aktywności fizycznej. Ze względu na współwystępowanie schorzeń u pacjentów po 60. roku życia, należy obok profilaktyki kierować się zasadami zintegrowanej opieki zdrowotnej, opartej o założenia holistycznej perspektywy zdrowia człowieka, w tym wdrażanie metod optymalizacji leczenia.

 

ZDROWIE, NAUKA i ROZRYWKA

W tym roku mieszkańcy 9 polskich miast będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań obejmujących:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • stężenia glukozy i cholesterolu całkowitego
 • pomiar masy ciała (wskaźnik BMI)

 

W uzasadnionych przypadkach zapewniona zostanie również możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej specjalistycznej diagnostyki (EKG serca, ECHO serca).

mapa-xiii-edycja

W trasie Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier badaniom towarzyszyć będą działania edukacyjne na rzecz upowszechniania szeroko rozumianej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, prowadzone w specjalnym Namiocie Edukacyjnym. Działania edukacyjne będą podzielone na cztery strefy.

 • Strefa wiedzy to przestrzeń pozwalająca Uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat chorób układu krążenia po 60. roku życia.
 • Strefie ruchu wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w treningu przygotowanym specjalnie pod kątem propagowania znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia osób po 60. roku życia.
 • Strefa multimedialna przybliży Uczestnikom możliwości i sposoby samodzielnego czerpania wiedzy na temat profilaktyki chorób układu krążenia przy wykorzystaniu nowych technologii (portale tematyczne, media społecznościowe).
 • Strefa konkursowa to interaktywna przestrzeń edukacji poprzez gry i zabawę, gdzie wykorzystując konkursy i quizy osoby odwiedzające Namiot Edukacyjny będą budować swoją świadomość profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.