Strefa Nauczyciela

scenariusz-lekcji-0

pobierz-pdf

 

 

 

 

Scenariusz jest propozycją zajęć z zakresu profilaktyki chorób serca, dla przedszkola (grupa 5-6 latków).

Scenariusz został opracowany w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej Servier dla Serca. Stanowi on propozycję zajęć z zakresu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, które są obecnie najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce. Ponieważ z badań naukowych wynika, że ponad połowy zgonów spowodowanych tymi chorobami można uniknąć wprowadzając pewne zmiany w stylu życia, zatem prowadzenie edukacji w tym zakresie wydaje się niezbędne lub wręcz konieczne.

scenariusz-lekcji-1

pobierz-pdf

 

 

 

 

Scenariusz jest propozycją zajęć z zakresu profilaktyki chorób serca, skierowaną do uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Zajęcia mają formę warsztatową i składają się z ćwiczeń i zabaw mających na celu kształtowanie świadomości i aktywnej postawy uczniów wobec zdrowego stylu życia, a także pobudzenie ich twórczego myślenia. Scenariusz może być wykorzystany przez nauczyciela podczas lekcji przyrody.

scenariusz-lekcji-2pobierz-pdf

 

 

 

 

Scenariusz jest propozycją zajęć z zakresu profilaktyki chorób serca, skierowaną do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

Zajęcia mają formę warsztatową i składają się z ćwiczeń i zabaw mających na celu kształtowanie świadomości i aktywnej postawy uczniów wobec zdrowego stylu życia, a także pobudzenie ich do twórczego myślenia. Scenariusz może być wykorzystany przez nauczyciela podczas lekcji przyrody.