Czynniki zwiększające ryzyko nadciśnienia

Do najczęstszych wymienianych czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego należą:

 • Płeć (głównie mężczyźni)
 • Wiek (mężczyźni: ≥ 55 lat, kobiety: ≥ 65 lat)
 • Zaburzenia lipidowe
  cholesterol całkowity > 4,9 mmol/l (190 mg/dl) i/lub
  cholesterol frakcji LDL > 3,0 mmol/l (115 mg/dl) i/lub
  cholesterol frakcji HDL < 1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn,
  < 1,2 mmol/l (46 mg/dl) u kobiet i/lub triglicerydy > 1,7 mmol/l (150 mg/dl).
 • Glukoza w osoczu na czczo
  5,6–6,9 mmol/l (102–125 mg/dl)
 • Nieprawidłowy wynik próby tolerancji glukozy
 • Otyłość (BMI ≥ 30 kg/m2)
 • Otyłość brzuszna
  (obwód talii: mężczyźni ≥102 cm, kobiety ≥ 88 cm – u osób rasy białej)
 • Przedwczesne choroby sercowo naczyniowe w wywiadzie rodzinnym
  (u mężczyzn , 55 lat, u kobiet < 65 lat)

Zobacz także:

tmtw-cisnienie-tetnicze
tmts-przyczyny-nadcisnienia